-

Disse skal styre BI de neste fire årene

19. mai 2022

Karen Spens er Handelshøyskolen BIs nye rektor fra og med 1. august 2022. Hun har ansatt Ingunn Myrtveit (BI), Harald Øverby (NTNU), Bendik Meling Samuelsen (BI) og Carl Fey (Aalto, Finland) som nye prorektorer.

– Jeg er svært glad for å kunne presentere et solid prorektorteam som skal videreutvikle BI som en handelshøyskole i verdensklasse. Med dette laget kombinerer vi internasjonal kompetanse og variert erfaring. Jeg ser fram til å sette i gang, sier påtroppende rektor Karen Spens.

Prorektorene skal i felleskap bidra til BIs strategiske utvikling og sikre effektivt samarbeid, fremme innovasjon og bidra til en organisasjonskultur preget av mangfold, inkludering og støttende ledelse.

Prorektorene vil ha følgende ansvarsområder:

  • Carl Fey blir prorektor for forskning og samfunnspåvirkning, og kommer fra stillingen som professor i internasjonal business ved Aalto University School of Business.
  • Professor Harald Øverby blir prorektor for studentlæring, og kommer fra stillingen som professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU.
  • Professor Ingunn Myrtveit blir prorektor for fagressurser, og kommer fra stillingen som instituttleder ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi ved Handelshøyskolen BI.
  • Professor Bendik Meling Samuelsen blir prorektor for studier og programmer, og kommer fra tilsvarende stilling ved BI.

Spens blir BIs første kvinnelige rektor, er finsk statsborger og kommer fra stillingen som rektor ved Hanken School of Economics.

– De nye prorektorene er sammen med resten av BIs ledergruppe og organisasjon avgjørende for å styrke BIs posisjon i årene fremover. Vår konkurranseevne nasjonalt og globalt er avhengig av at vi tiltrekker oss fremragende forskere og forelesere, dyktige studenter og gode samarbeidspartnere. Samtidig skal vi opprettholde BIs nære samspill med næringsliv og offentlig sektor, sier Spens. 

Styret ved Handelshøyskolen BI godkjente tilsettelsene av nye prorektorer, torsdag 19. mai 2022. De fire prorektorene tilsettes i åremål for perioden 2022 – 2026.

Carl Fey – prorektor for forskning og samfunnspåvirkning

Carl Fey

Fey er professor i internasjonal business ved Aalto University School of Business. Fey er tidligere Dean, Director of Executive Education og Chair Professor of International Business ved Nottingham University Business School China, og professor i internasjonal business ved Handelshøyskolen i Stockholm. Fey tok sin doktorgrad ved Ivey School of Business, Western University i 1997.

Prorektor for forskning og samfunnspåvirkning skal utvikle og styrke BIs forskning. BI har som mål å produsere og fremme verdensledende forskning med tydelig påvirkning på næringsliv og samfunn. Fey skal sikre at BI er tett koblet på næringsliv og samfunn på tvers av alle aktiviteter. Han vil ha særlig ansvar for å videreutvikle BIs PhD-program, og styrke eksternfinansiert forskning. Han vil ha overordnet ansvar for Dean PhD, BIs forskningssentre, forskningsadministrasjonen og biblioteket.

Harald Øverby – prorektor for studentlæring

Harald Overby redigert

Øverby er professor ved NTNU. Hans faginteresser er innen digital økonomi, forretningsmodeller, internettlovgivning, regulering og internettarkitektur. I perioden 2013–2017 var han instituttleder ved Institutt for telematikk ved NTNU. Øverby tok sin doktorgrad ved NTNU i 2005.

Som prorektor for studentlæring vil Øverby ha ansvar for å utvikle BIs fremtidige distribusjonsmodell med varierte og studentorienterte læringsaktiviteter og fleksible læringsveier, inkludert digitale versjoner av BIs heltidsprogrammer. Øverby vil ha ansvaret for å fremme og støtte pedagogisk omstilling og bruk av utdanningsteknologi for å forbedre studentenes læringsutbytte og skape inspirerende læringsopplevelser. Som prorektor vil Øverby ha overordnet ansvar for BIs læringssenter, som inkluderer pedagogisk innovasjon og trening.

Ingunn Myrtveit – prorektor for fagressurser

Ingunn Myrtveit

Myrtveit er instituttleder ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Hun har vært ansatt som professor ved BI siden 2007, og tok sin doktorgrad ved Norges Handelshøyskole (NHH) i 1995.

Prorektor for fagressurser har ansvar for å forvalte og utvikle et fagmiljø i verdensklasse. BIs forskere skal påvirke den internasjonale forskningsagendaen, studentenes læring, næringsliv og samfunn.  Myrtveit har overordnet ansvar for BIs ni institutter og vil jobbe tett med instituttlederne for å forme et fagmiljø i tråd med BIs strategiske ambisjoner.

Bendik Meling Samuelsen – prorektor for studier og programmer

Bendik Meling Samuelsen

Samuelsen har siden 2018 vært prorektor for studier og programmer ved Handelshøyskolen BI. Samuelsen ble professor i markedsføring ved BI i 2013, og instituttleder ved Institutt for markedsføring i 2015. Samuelsen tok sin doktorgrad ved Norges Handelshøyskole (NHH) i 2004.

Som prorektor for studier og programmer skal Samuelsen utvikle og styrke skolens studieportefølje gjennom relevant og internasjonalt anerkjent forskning for å sikre attraktive studier på alle nivåer. Han får overordnet ansvar for studiekvalitet, programansvarlige, akkrediteringer, rangeringer og internasjonale akademiske partnere.

;
Du kan også se alle nyheter her.