-

BI blir medlem av Global Business School Network

14. juni 2023

BI styrker sin satsing på bærekraft og ansvarlig lederskap ved å bli medlem i Global Business School Network (GBSN), et nettverk som har mål om å tilgjengeliggjøre ledelse- og entreprenørskapsutdanning i utviklingsland.

Global Business School Network (GBSN) er en ideell organisasjon som samarbeider med handelshøyskoler, regjeringer og hjelpeorganisasjoner for å øke tilgangen til kvalitetsutdanning i utviklingsland. Mangelen på lederskap- og entreprenørskapsferdigheter har lenge vært en hindring for økonomisk og sosial utvikling i disse regionene.

Muligheter for erfaringsbasert læring og utvidet nettverk

Med et nettverk bestående av over 100 ledende skoler fra seks ulike kontinenter, fremmer GBSN kunnskapsdeling og nettverksbygging på tvers av grenser. Gjennom en rekke initiativer setter GBSN også fokus på betydningen av lederskapsutdanning.

- Partnerskapet gir BI muligheten til å samarbeide, drive innovasjon og påvirke internasjonalt. Ved å benytte seg av nettverket og ressursene til GBSN, kan BI bidra i utviklingen av ansvarlig ledelseskompetanse i Afrika og andre utviklingsregioner, sier Karen Spens, rektor ved BI, som også sitter i styret for GBSN.

GBSN-medlemskapet gir også studentene muligheten til å delta i programmer som tilbys av GBSN, som for eksempel GoTrade GBSN Fellowship Program, samt konkurranser organisert av andre medlemsskoler, slik som University of Oxfords Saïd Business School sitt Map the system. Disse er gode arenaer for erfaringsbasert læring og nettverksbygging for både forskere og studenter ved BI.

BI blir med i et nettverk av ledende utdanningsinstitusjoner

Medlemskapet i GBSN er et viktig del av BI sitt oppdrag om å utdanne ansvarsbevisste ledere som kan bidra til bærekraftig utvikling globalt. Skoler som søker medlemskap blir vurdert ut fra deres strategiske match, og forpliktelse til GBSN´s mål om å sikre at utviklingsland har nødvendig kompetanse. Medlemskap kan kun oppnås gjennom søknad, og skoler med trippel akkreditering er kvalifisert til å søke.

Les mer om GBSN.

 

;
Du kan også se alle nyheter her.