-

BI utnevner tre nye æresdoktorer

6. september 2023

I 2023 feirer BI at det er 80 år siden skolen ble grunnlagt. Som en del av 80-årsmarkeringen utnevner BI tre nye æresdoktorer: president i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness, og professorene Nicholas Bloom og Kathryn E. Spier.

Lise Klaveness, Nicholas Bloom, Kathryn E. Spier

– Vi er veldig glade for at Lise, Nicholas og Kathryn har takket ja til å bli æresdoktorer på BI. De har vært til stor inspirasjon for mange gjennom sitt tydelige lederskap og kan vise til imponerende resultater i sine karrierer. Som æresdoktorer håper jeg de fortsetter å motivere og inspirere våre ansatte og studenter, sier Karen Spens, rektor på Handelshøyskolen BI.

Æresdoktoratene vil deles ut på BIs Research Day-arrangement den 10. november. 

Lise Klaveness, president i Norges Fotballforbund 

For første gang har BIs studenter i år nominert en kandidat til et æresdoktorat. Studentorganisasjonen BISO nominerte Lise Klaveness, med bakgrunn i hennes tydelige samfunnspåvirkning og at hun er en stor inspirasjonskilde for unge og studenter. 

Klaveness er en norsk advokat og tidligere fotballspiller. Som president i Norges Fotballforbund har hun kjempet for menneskerettigheter og like muligheter for alle. Klaveness har vist tydelig lederskap, vært modig i sine standpunkter og satt sosialt ansvar på agendaen, blant annet gjennom sitt arbeid for endringer i FIFA.

Nicholas Bloom, professor i økonomi ved Stanford University 

Nicholas Bloom er en av verdens fremste økonomer innen fagområdet makroøkonomi, og har gjort viktige bidrag også innen ledelse og hvordan det påvirker samfunnet. 

Han har hatt svært stor innflytelse blant annet når det gjelder effekten av økonomisk usikkerhet, hvordan ledelse påvirker økonomi og forholdet mellom innovasjon, konkurranse, entreprenørskap og økonomisk vekst. 

Blooms bidrag til sine fagfelter er enestående og har hatt stor påvirkning både innen akademia og på et samfunnsnivå. 

Kathryn E. Spier, professor i jus ved Harvard Law School 

Kathryn E. Spier er en tverrfaglig forsker med erfaring fra flere fagfelt, inkludert rettsvitenskap, økonomi, ledelse og strategi.

Hennes forskning, som er publisert i noen av verdens høyest rangerte tidsskrifter, dekker områder som de økonomiske sidene av rettstvister, kontrakter, erstatningsrett, antitrustlovgivning og virksomhetsorganisasjoner.

Med sin bakgrunn fra både jus og økonomi er Kathryn E. Spier en utmerket representant for BI i anledning skolens nye studieretninger innen rettsvitenskap. 

Om æresdoktorer på BI

  • Et æresdoktorat er en doktorgrad som tildeles uten at personen har forsvart en avhandling i en disputas. Oftest gis de til fremtredende og utenlandske akademikere.
  • Æresdoktorgrader kan gis som anerkjennelse av et livsverk av stor betydning, selv om det ikke dreier seg om et doktorgradsarbeid.
  • Etter 10. november vil BI ha 18 æresdoktorer. Du kan lese mer om BIs nåværende æresdoktorer her.
;
Du kan også se alle nyheter her.