-

Milliontildeling for utvikling av entreprenørskapsmiljø for BI-studenter

26. juni 2024

Den Norske Handelstands Understøttelsesfond i Skien gir 3,2 millioner kroner til utvikling av BI StartUp og stipender til studenter.

BI StartUp får til sammen to millioner kroner i frie midler for å utvikle tilbudet til studentbedrifter som forsøker å lykkes med sine forretningsideer, mens 1,2 millioner er øremerket til stipender for studenter på BI. Midlene gis over en toårsperiode.

BI StartUp er en fysisk møteplass med kontorer der studenter fra ulike studieretninger får muligheten til å utvikle egne oppstartprosjekter gjennom hele det treårige studieløpet.

Den Norske Handelsstands Understøttelsesfond har siden 2022 bidratt med støtte på to millioner kroner til utvikling av BI StartUp.

– Vi takker for støtten som er svært viktig for utviklingen av entreprenørskapsmiljøet på BI. Dette gjør at enda flere studenter får muligheten til å teste ut sine forretningsideer med kyndig veiledning fra gode fagkrefter, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Karen Spens.   

Siden sommeren 2022 har BI Startup opplevd stor medlemsvekst og tilvekst av nye startupbedrifter med drahjelp av et nytt inkubatorprogram, flere partnerbedrifter og mentorer.

Styrelederen i Den Norske Handelstands Understøttelsesfond, Hans Petter Gonsholt, berømmer samarbeidet med BI.  

- Vi er stolte av å fortsette det gode samarbeidet med Handelshøyskolen BI til det beste for studenter med interesse for entreprenørskap, sier Gonsholt.

 

;
Du kan også se alle nyheter her.