-
Organisasjonen

BIs ledergruppe

Ledergruppen ved Handelshøyskolen BI består av elleve personer og ledes av rektor.

BIs ledergruppe