-
Organisasjonen

BIs ledergruppe

Ledergruppen ved Handelshøyskolen BI består av ti personer og ledes av rektor.

Ledergruppa 2018

BIs ledergruppe