Organisasjonen

BIs ledergruppe

Ledergruppen ved Handelshøyskolen BI består av ni personer og ledes av rektor.