-
Organisasjonen

Kontrollutvalget

Utvalget gjennomgår resultatregnskap og balanse, velger revisor og fører kontroll med at styrets forvaltning er i samsvar med lovbestemmelser og statutter.

Kontrollutvalget består av tre eksterne medlemmer:

  • Christian Winther, Pangea Property Partners
  • Olve Gravråk, Valogiant
  • Hege Stensland Sveen, Virke
  • Fra BI møter rektor og økonomidirektør

Utvalget møtes to ganger i året, en gang i vårsemesteret og en gang i høstsemesteret (normalt i juni og desember).