Organisasjonen

Styret

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse, og ledes av et styre med åtte medlemmer, hvorav fire er eksterne. De interne styremedlemmene består av to representanter valgt av og fra BIs vitenskaplige ansatte, Samt en representant og en observatør for administrativt ansatte. Studentorganisasjonene er representert med ett medlem og en observatør.

 • Styreleder

  Knut Haanæs

  Professor i Strategi IMD
 • Styremedlem

  Gunnar Bjørkavåg

  Konsernsjef i NHST NHST media group
 • Styremedlem

  Marianne Stenius

  Dean of International Affairs, Hanken School of Economics i Helsingfors Hanken School of Economics
 • Styremedlem

  Bente Svensson

  Bedriftsrådgiver Adpraksis
 • Styremedlem

  Caroline Dale Ditlev-Simonsen

  Professor, Institutt for rettsvitenskap og styring, og leder av Senter for bedriftens samfunnsansvar Handelshøyskolen BI
 • Styremedlem, faglig ansattes representant

  Anders Dysvik

  Professor, Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI
 • Faglig ansattes vararepresentant

  Cathrine Bjune

  Førstelektor, Institutt for rettsvitenskap og styring Handelshøyskolen BI
 • Faglig ansattes vararepresentant

  Pål Lauritzen

  Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsøkonomi Handelshøyskolen BI
 • Styremedlem, administrativt ansattes representant

  Kjersti Ø. Gummerson

  Administrasjonssjef - studiekvalitet Handelshøyskolen BI
 • Styremedlem, observatør adminstrativt ansattes representant

  Truls Birger Brænden

  Seniorrådgiver - studiekvalitet Handelshøyskolen BI
 • Administrativt ansattes vararepresentant

  Hilde Stuhaug

  Seniorrådgiver programadministrasjonen Handelshøyskolen BI
 • Administrativt ansattes vararepresentant

  Tom Lindtein

  Business Development Director - Corporate Handelshøyskolen BI
 • Studentrepresentant

  Truls Sebakk

  Student ved Handelshøyskolen BI og Leder for BI Studentsamfunn (BIS) i Oslo Handelshøyskolen BI
 • Studentobservatør

  Fredrik Knutsen Hegdal

  Student ved Handelshøyskolen BI og Leder for BI Studentsamfunn (BIS) i Bergen Handelshøyskolen BI