-
Organisasjonen

Styret

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse, og ledes av et styre med åtte medlemmer, hvorav fire er eksterne.

De interne styremedlemmene består av to representanter valgt av og fra BIs vitenskaplige ansatte, samt en representant og en observatør for administrativt ansatte.

Studentorganisasjonene er representert med ett medlem og en observatør.

Styremedlemmer

 • Åse Aulie Michelet

  Åse Aulie Michelet

  Styreleder Eksternt styremedlem
 • Egil Hogna

  Egil Hogna

  Eksternt styremedlem Eksternt styremedlem
 • Bjørn Jørgensen

  Bjørn Jørgensen

  Eksternt styremedlem Eksternt styremedlem
 • Hilde Tonne

  Hilde Tonne

  Eksternt styremedlem President og CEO Statnett
 • Dagfinn Rime

  Dagfinn Rime

  Faglig ansattes representant Professor, Institutt for finans Handelshøyskolen BI
 • Monica Viken

  Monica Viken

  Faglig ansattes representant Professor, Institutt for rettsvitenskap og styring Handelshøyskolen BI
 • Sut I Wong

  Sut I Wong

  Faglig ansattes representant, vara Instituttleder, Institutt for kommunikasjon og kultur Handelshøyskolen BI
 • John Christian Langli

  John Christian Langli

  Faglig ansattes representant, vara Instituttleder, Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi Handelshøyskolen BI
 • Anine Cecilie Hansen

  Anine Cecilie Hansen

  Administrativt ansattes representant Seniorrådgiver, Studiekvalitet Handelshøyskolen BI
 • David Sagen

  David Sagen

  Observatør adminstrativt ansatte Direktør, Executive Programmer Handelshøyskolen BI
 • Nicole Ebbing

  Nicole Ebbing

  Administrativt ansattes representant, vara Direktør, Studiekvalitet Handelshøyskolen BI
 • Asbjørn Hia

  Asbjørn Hia

  Administrativt ansattes representant, vara Leder, Student Experience, Operations Handelshøyskolen BI
 • Sindre Aamodt

  Sindre Aamodt

  Studentrepresentant BISO Student ved Handelshøyskolen BI
 • Eva Emilie Rolsdorph-Sætre

  Eva Emilie Rolsdorph-Sætre

  Studentobservatør BISO Student ved Handelshøyskolen BI