-
Organisasjonen

Styret

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse, og ledes av et styre med åtte medlemmer, hvorav fire er eksterne.

De interne styremedlemmene består av to representanter valgt av og fra BIs vitenskaplige ansatte, samt en representant og en observatør for administrativt ansatte.

Studentorganisasjonene er representert med ett medlem og en observatør.

Styremedlemmer

 • Åse Aulie Michelet

  Åse Aulie Michelet

  Styreleder Eksternt styremedlem
 • Egil Hogna

  Egil Hogna

  Eksternt styremedlem Eksternt styremedlem
 • Bjørn Jørgensen

  Bjørn Jørgensen

  Eksternt styremedlem Eksternt styremedlem
 • Bente Svensson

  Bente Svensson

  Eksternt styremedlem Bedriftsrådgiver Adpraksis
 • Thorvald Hærem

  Thorvald Hærem

  Faglig ansattes representant Professor, Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI
 • Monica Viken

  Monica Viken

  Faglig ansattes representant Professor, Institutt for rettsvitenskap og styring Handelshøyskolen BI
 • Sut I Wong

  Sut I Wong

  Faglig ansattes representant, vara Instituttleder, Institutt for kommunikasjon og kultur Handelshøyskolen BI
 • Morten William Knutsen

  Morten William Knutsen

  Faglig ansattes representant, vara Høyskolelektor, Institutt for markedsføring Handelshøyskolen BI
 • Ida-Cathrine Jørgensen

  Ida-Cathrine Jørgensen

  Administrativt ansattes representant Direktør, Operations Handelshøyskolen BI
 • David Sagen

  David Sagen

  Observatør adminstrativt ansatte Direktør, Executive Programmer Handelshøyskolen BI
 • Martin Henrik Andresen

  Martin Henrik Andresen

  Administrativt ansattes representant, vara Seniorrådgiver, Læringssenter Handelshøyskolen BI
 • Malene Fuglevik

  Malene Fuglevik

  Administrativt ansattes representant, vara Leder, Corporate - BI Executive Handelshøyskolen BI
 • Eva Emilie Rolsdorph-Sætre

  Eva Emilie Rolsdorph-Sætre

  Studentrepresentant BISO Student ved Handelshøyskolen BI
 • Sindre Aamodt

  Sindre Aamodt

  Studentobservatør BISO Student ved Handelshøyskolen BI