Organisasjonen

Styret

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse, og ledes av et styre med åtte medlemmer, hvorav fire er eksterne.

De interne styremedlemmene består av to representanter valgt av og fra BIs vitenskaplige ansatte, samt en representant og en observatør for administrativt ansatte.

Studentorganisasjonene er representert med ett medlem og en observatør.

 • Styreleder

  Åse Aulie Michelet

  Eksternt styremedlem
 • Eksternt styremedlem

  Gunnar Bjørkavåg

  Investor Erik Must
 • Eksternt styremedlem

  Bjørn Jørgensen

  Eksternt styremedlem
 • Eksternt styremedlem

  Bente Svensson

  Bedriftsrådgiver Adpraksis
 • Faglig ansattes representant

  Anders Dysvik

  Professor, Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI
 • Faglig ansattes representant

  Caroline Dale Ditlev-Simonsen

  Professor, Institutt for rettsvitenskap og styring, og leder av Senter for bedriftens samfunnsansvar Handelshøyskolen BI
 • Faglig ansattes representant, vara

  Siv Jønland Staubo

  Dosent, Institutt for finans Handelshøyskolen BI
 • Faglig ansattes representant, vara

  Pål Lauritzen

  Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsøkonomi Handelshøyskolen BI
 • Administrativt ansattes representant

  Kjersti Ø. Gummerson

  Administrasjonssjef - studiekvalitet Handelshøyskolen BI
 • Observatør adminstrativt ansatte

  Truls Birger Brænden

  Seniorrådgiver - studiekvalitet Handelshøyskolen BI
 • Administrativt ansattes representant, vara

  Hilde Stuhaug

  Seniorrådgiver programadministrasjonen Handelshøyskolen BI
 • Administrativt ansattes representant, vara

  Tom Lindtein

  Business Development Director - Corporate Handelshøyskolen BI
 • Studentrepresentant, BIS

  Fredrik Knutsen Hegdal

  Student ved Handelshøyskolen BI og Leder for BI Studentsamfunn (BIS) Handelshøyskolen BI
 • Studentobservatør, SBIO

  Julie Gullstein Maarud

  Student ved Handelshøyskolen BI og Styreleder for SBIO Handelshøyskolen BI