Organisasjonen

Styret

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse, og ledes av et styre med åtte medlemmer, hvorav fire er eksterne.

De interne styremedlemmene består av to representanter valgt av og fra BIs vitenskaplige ansatte, samt en representant og en observatør for administrativt ansatte.

Studentorganisasjonene er representert med ett medlem og en observatør.

Styremedlemmer

 • Åse Aulie Michelet

  Styreleder Eksternt styremedlem
 • Per Hove

  Eksternt styremedlem Eksternt styremedlem
 • Bjørn Jørgensen

  Eksternt styremedlem Eksternt styremedlem
 • Bente Svensson

  Eksternt styremedlem Bedriftsrådgiver Adpraksis
 • Pål Lauritzen

  Faglig ansattes representant Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsøkonomi Handelshøyskolen BI
 • Caroline Dale Ditlev-Simonsen

  Faglig ansattes representant Professor, Institutt for rettsvitenskap og styring, og leder av Senter for bedriftens samfunnsansvar Handelshøyskolen BI
 • Siv Jønland Staubo

  Faglig ansattes representant, vara Dosent, Institutt for finans Handelshøyskolen BI
 • Anders Dysvik

  Faglig ansattes representant, vara Professor, Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI
 • Kjersti Ø. Gummerson

  Administrativt ansattes representant Administrasjonssjef - studiekvalitet Handelshøyskolen BI
 • Truls Birger Brænden

  Observatør adminstrativt ansatte Seniorrådgiver - studiekvalitet Handelshøyskolen BI
 • Ole Andreas Løseth

  Administrativt ansattes representant, vara Markedsansvarlig, Executive Handelshøyskolen BI
 • Minda Sofie Håan Aakre

  Administrativt ansattes representant, vara Seniorrådgiver Studiekvalitet Handelshøyskolen BI
 • Fredrik Knutsen Hegdal

  Studentrepresentant, BIS Student ved Handelshøyskolen BI og Leder for BI Studentsamfunn (BIS) Handelshøyskolen BI
 • Sunniva Sandjord

  Studentobservatør, SBIO Student ved Handelshøyskolen BI