Om BI

Vår strategi

Strategien for 2015-2018 oppsummeres i tre ord: "International", "impact" og "interaction".

Internasjonal fordi det norske næringslivet i stadig større grad er en del av en global kontekst. Impact, eller innflytelse, fordi BIs ansatte skal ha innvirkning på studenter, forskning og arbeidsliv. Og interaksjon fordi samhandlingen med studentene skal bli bedre.

Vår visjon

BI skal være en ledende Europeisk handelshøyskole som trekker til seg de beste studentene og de beste forskerne.

Med de beste hodene på laget skal vi ha impact på internasjonal forskning, på studentenes læring, og på praksis i næringsliv og offentlig sektor.

Vårt formål

Vårt formål skal være å bygge kunnskapsøkonomien og forbedre virksomheter gjennom faglig sterke kandidater.

Våre ambisjoner

Handelshøyskolen BI skal rangeres blant de 20 beste handelshøyskolene i Europa gjennom:

 • Fremragende forskning med relevans og påvirkning
 • Attraktive studieprogrammer
 • Enestående læringsopplevelse
 • Ettertraktede kandidater

Våre kjerneverdier

 • Studentorienterte: BI-ansatte setter studentene først
 • Akademisk frihet og integritet: BI-ansatte hedrer akademiske verdier
 • Respekt, ansvar og etisk bevissthet: BI-ansatte forvalter sine roller på en ansvarsfull måte
 • Fremragende forskning, undervisning og støttetjenester: BI-ansatte skaper en kultur for kontinuerlig forbedring

Styrke den akademiske kvaliteten

 • Sikre de rette akademiske ressursene
 • Forsterke vår instituttledelse med fokus på resultatstyring
 • Utvikle PhD-programmer som skal være en drivkraft i vår akademiske attraktivitet

Styrke studiekvaliteten

 • Øke interaksjonen mellom faglige, bedrifter og studenter
 • Forbedre utveksling for studenter og faglige, ved å skape strategiske allianser med ledende handelshøyskoler
 • Øke interaksjonen mellom faglige, programområdene og kvalitetssikringen i programutviklingen

Styrke leveringskvaliteten

 • Levere banebrytende undervisning ved å stimulere pedagogisk utvikling og innovasjon
 • Forbedre læringsutbyttet gjennom mer effektiv individuell oppfølging
 • Skape et inspirerende første studieår for våre studenter

Styrke kvaliteten på kandidatene

 • Forbedre rekrutteringen til våre MSc- og EMBA-programmer
 • Integrere kompetanseutvikling, og etisk og kritisk resonnement i læringskravene
 • Øke internasjonale utplasseringer via BIs karrieretjenester

Styrke kvaliteten på samarbeid

 • Øke antall internships og stipend finansiert av bedriftspartnere
 • Øke antall gaveprofessorater innen utvalgte fagområder
 • Opprette rådgivende organ for programmene

Anvende "best practice" for bedrifter

 • Utnytte BIs erfaring i Kina som mal for videre internasjonalisering
 • Digitalisere for å øke effektivitet
 • Sikre tverrfaglig kvalitet

Les mer i brosjyren. (pdf.)