Om BI

Strategi 2025

Utvikle mennesker og næringsliv for en internasjonal, digital og bærekraftig fremtid.

BI har etablert seg i toppsjiktet av europeiske handelshøyskoler. Dette har skolen klart gjennom respektable resultater fra internasjonale forskningstidsskrifter, en lovende utvikling på Financial Times og Economist sine rangeringer, tilegnelse av de tre mest prestisjefylte internasjonale akkrediteringene en handelshøyskole kan inneha og med et sterkere økonomisk grunnlag enn noen gang tidligere for videre framgang.

Våre ambisjoner

Som en ledende europeisk handelshøyskole skal BI:

 • Drive internasjonal forskning
 • Utvikle attraktive og ansvarlige kandidater som evner å skape resultater i internasjonale og digitale bedrifter
 • Bidra til nyvinning og verdiskapning gjennom bærekraftig forretningsdrift

Misjon

«På BI samarbeider studenter, akademikere og næringsliv for å skape en mer bærekraftig fremtid.»

Vi streber etter topp akademisk kvalitet og for å forme attraktive karrierer og bedrifter. Dette skal vi oppnå gjennom anerkjent internasjonal forskning og utdanning av ypperste kvalitet i tett interaksjon med næringsliv og samfunnet forøvrig.

 

Handelshøyskolen BI skal være en ledende handelshøyskole i Europa og tiltrekke seg kvalifiserte studenter og de beste fagkreftene, både når det gjelder forskning og undervisning. Viktigheten av bærekraft, digital påvirkning og evnen til å arbeide effektivt i en internasjonal sammenheng skal integreres i alle våre kurs.

Våre kjerneverdier


Vi er fullt og helt forpliktet til våre studenters suksess

 • Alle våre ansatte og all vår virksomhet er sentrert rundt studentenes læring
 • Vi forventer dedikerte studenter, noe som vil gjenspeile seg i studentenes resultater


Vi dyrker et nyskapende og innovativt tankesett

 • Vi dyrker en kultur for innovasjon og forbedring
 • Vi skaper verdi for våre studenter, bedrifter og samfunnet som helhet


Vi opptrer ansvarlig

 • Vi opptrer gjennom ansvarlighet, respekt og etisk tankesett
 • Vi lever etter akademisk frihet og integritet
 • Vi bidrar til en bærekraftig utvikling og bedriftsansvar i tråd med FNs bærekraftsmål ved å integrerer dem inn i være forskning, læring, drift og samarbeid


Vi opptrer kollegialt

 • Vi viser kollegialitet gjennom å bidra til en inkluderende arbeidsplass hvor vi verdsetter nysgjerrighet og viser interesse for hverandre

Strategisk prioritet