-
Om BI

Strategi 2025

Utvikle mennesker og næringsliv for en internasjonal, digital og bærekraftig fremtid.

BI fortsetter å styrke sin posisjon som en ledende, internasjonal europeisk handelshøyskole. Digitale forandringer, globalisering og behovet for bærekraft endrer og utfordrer næringsliv og bransjer. Det er behov for å skape nye arbeidsplasser og utvikle nye næringer. BI skal ha en sentral rolle i denne utviklingen gjennom forskning og utdanning. 

På BI er vi stolte av å være forskningsbaserte, læringsorienterte og påkoblet næringsliv og samfunn. Banebrytende forskning og nær kontakt med forretningspraksis er grunnlaget for å utvikle relevante og attraktive studieprogrammer. Kombinert med fremragende undervisning, utvikler vi kandidater som vil ha en positiv påvirkning på samfunnet. 

Vi har utviklet og lansert nye utdanningsprogram basert på oppdraget om å utvikle mennesker og næringsliv for en internasjonal, digital og bærekraftig fremtid. 

Ambisjoner

BI har som mål å være en internasjonal og ledende europeisk handelshøyskole. Dette betyr at vi vil ha: 

Programmer som:

  • Utvikler attraktive og ansvarlige kandidater som kombinerer kunnskap og ferdigheter for å jobbe effektivt og vellykket på en internasjonal og digital arbeidsplass
  • Gir kandidater uavhengig av utgangspunktet muligheten til å bruke talentene sine, og oppnå personlige mål og ambisjoner
  • Sikrer relevans for studenter og arbeidsgivere i et livslangt læringsperspektiv

Forskning som: 

  • Gir fremskritt innen verdensledende forskning og kunnskap som er anerkjent av internasjonale akademiske miljøer
  • Påvirker praksis i næringsliv og samfunn
  • Knytter faglige bånd mellom skole og samfunn gjennom fokus på alumni, eksterne relasjoner og næringslivet som beriker forskning og studier
  • Bidrar til innovasjon og verdiskaping gjennom bærekraftig forretningspraksis 

Visjon

På BI skal vi gjennom samfunnsengasjement skape en internasjonal, digital og bærekraftig fremtid. Vi vil gjennom oppdraget vårt om å utvikle mennesker og næringsliv for en internasjonal, digital og bærekraftig fremtid ved å strekke oss etter akademisk fortreffelighet, og forme fremtidige karrierer og bedrifter gjennom internasjonalt anerkjent forskning, utdanning med høy kvalitet og et nært samarbeid med næringsliv og samfunn. 

Kvalitetskultur

Alle kvalitetsrelaterte aktiviteter innen programutvikling og -ledelse skal være preget av åpenhet, engasjement, inkludering og dokumentasjon slik at vi hever standardene og sikrer reell deltakelse og samskaping av kvalitet. 

Kjerneverdier

BIs strategi 2025

Strategiske prioriteringer