-
Om BI

Merkevareplattform for BI

BI setter deg i stand til å påvirke en verden i forandring og realisere dine ambisjoner. BI bryr seg om hvor du skal – ikke hvor du kommer fra.

BI gir deg tyngden du trenger til å mestre utfordringer, forme din karriere og nå dine mål. Vi kobler næringsliv og samfunnet med topp forskning og fremragende læring. Slik skal du lykkes i arbeidslivet og nå dit du vil.

Merkevareløfter

En jente med langt svart hår sitter, smilende og jobber på en pc
En jente med langt svart hår sitter, smilende og jobber på en pc

Bachelorstudier

BI gir deg tyngden du trenger til å lande en attraktiv stilling i fremtidens arbeidsliv. Dette skjer gjennom inspirerende forelesere, som kombinerer forskning og praktisk gjennomføring i tett kontakt med arbeidslivet.

To studenter som snakker sammen og ler
To studenter som snakker sammen og ler

Ph.d.

En doktorgrad fra BI er din inngangsbillett til en forskerkarriere ved ledende internasjonale akademiske institusjoner. Dette får du gjennom veiledning fra forskere i verdensklasse, gode rammebetingelser og et internasjonalt doktorandmiljø.

Barcode i Oslo
Barcode i Oslo

Corporate

BI setter ledere og medarbeidere i stand til å nå organisasjonens operasjonelle og strategiske mål gjennom fleksible gjennomføringsformer og optimalisert programdesign. Undervisning vil skje basert på det nyeste innen forskning kombinert med bedriftenes egne behov.

En executive student
En executive student

Masterstudier

BI kobler forskning i verdensklasse med praksis i norsk og internasjonalt næringsliv. Slik bygger du relevant og fremtidsrettet kompetanse. Kombinasjonen av topp undervisning, kunnskap og nettverk gir deg graden som tar deg dit du vil.

Folk som står å prater på en glassbro
Folk som står å prater på en glassbro

Videreutdanning

BI gir deg inspirerende forelesere, fleksible studieløsninger og direkte anvendbar og fremtidsrettet kompetanse. Gjennom næringslivsrettet innsikt og erfaring, kombinert med gode arenaer for nettverksbygging og erfaringsutveksling rustes du for fremtiden og til å nå dit du vil.

Forskningsbasert

  • BI skal ha tydelig effekt på internasjonal forskning gjennom publisering i ledende anerkjente kanaler
  • Forskning skal være grunnlaget for studentenes læring og skal gjenspeile alt vi gjør som utdanningsinstitusjon
  • BIs forskning skal påvirke praksis i næringsliv og offentlig forvaltning

Læringsorientert

  • BI skal ha et kontinuerlig fokus på å tilpasse og forbedre læringsmetoder, læringsmiljø og undervisningspraksis
  • BI skal forbedre studentenes læring gjennom systematisk læringsinnsikt og pedagogisk utvikling
  • BI skal utvikle alle med kurs- og undervisningsansvar gjennom systematisk pedagogisk trening

Påkoblet

  • BI skal være påkoblet arbeidslivet, og koble arbeidslivet aktivt inn i undervisning og forskning
  • BI skal bygge gjensidige berikende partnerskap med næringsliv og offentlig sektor
  • BI dyrker kontakt med engasjerte alumni som opptrer som gode ambassadører