-
<--
Studentlivet

Fra Bachelor til Master

Mitt navn er Sissel, og jeg har akkurat fullført første året på master i Strategic Marketing Management på BI i Oslo. Det å gå fra bachelor til master har vært både spennende og utfordrende, og i dag skal jeg fortelle litt om hvordan denne overgangen.

Jeg heter Sissel og er snart 24 år. Jeg har nettopp fullført det første året av MSc-studiet i Strategic Marketing Management på BI i Oslo. Før det tok jeg min bachelorgrad i Ledelse av Kreativ Næring. Å gå fra bachelor til master har vært en spennende reise som har stilt nye krav til meg.

Da jeg var ferdig med bachelorstudiet i fjor, hadde jeg en følelse av mestring. Jeg fant ut at jeg ville plusse på med en mastergrad. Jeg hadde hørt at masterstudier er mer krevende enn bachelorstudier og var derfor spent på hva som ventet meg. Ville det bli for vanskelig? For mye å lese? Ville jeg måtte sitte dag inn og dag ut for å ikke henge etter?

I dag er jeg litt klokere. Jeg vil gjerne dele mine erfaringer med dere som vurderer å fortsette på en master etter bachelor.

1. Master er et dybdestudium


På bachelorstudiet var jeg innom mange ulike fag som ga meg en bred, generell forståelse i forskjellige fagområder. På master er det mer fokus på å gå i dybden på enkeltemner. De ulike fagene bygger i stor grad på hverandre.

2. Alt foregår på engelsk


Jeg var spent på hvordan det ville bli å ha alle fagene kun på engelsk. Fra før er jeg vant til å snakke og skrive på engelsk, men ikke nødvendigvis akademisk engelsk. Heldigvis tok det ikke så lang tid å venne seg til både forelesninger, diskusjoner, faglitteratur, oppgaveløsning og eksamen på engelsk. Det blir som å være i et engelskspråklig miljø. Etter hvert tenker man på engelsk.

3. Aktiv deltagelse


Jeg har opplevd at det i større grad forventes at studentene skal delta aktivt i forelesningene. Både, i form av diskusjoner og presentasjoner. Klassene er gjerne mindre, da blir du bedre kjent med de du går i klasse med. Du har også mer løpende kontakt med foreleserne. Dette er positivt både for det faglige og det sosiale utbyttet.

4. God disiplin og tidsplanlegging


Det er ingen hemmelighet at det krever sitt å ta en master. Du må selv ta grep, ha god disiplin og sette av nok tid til det du må gjøre. Et godt råd er å skille studier og fritid, f.eks. ved å sitte et annet sted enn hjemme når du leser og jobber med fag. For å være ærlig har jeg sittet mange lange dager og kvelder på lesesal og grupperom i Nydalen. Vi har alltid vært flere der samtidig. Jeg er blitt mye bedre til å planlegge tiden min. Jeg har også tid til å jobbe litt ved siden av studiene. Og jeg prioriterer å trene litt og å finne på ting sammen med vennene mine. Det lader batteriene og gir god energi.

5. Obligatoriske innleveringer fordelt over tid


På bachelor blir de fleste eksamenene gjennomført i slutten av semesteret. På master jobber man med innleveringer og mid-terms jevnt fordelt gjennom semesteret, ofte flere parallelt. Da nytter det ikke med skippertak. Fordelen er at mange av de avsluttende eksamenene utgjør kun 40 til 60% av karakterene.

6. Tettere samarbeid


På bachelorstudiet fikk vi en del trening i gruppearbeid. Det er viktig å lære seg å jobbe godt sammen med andre. På masterstudiet mitt har vi hatt mange gruppeinnleveringer, og da må man samarbeide aktivt med medstudenter. Man får mer ut av å diskutere faglige emner og ulike løsningsforslag på caseoppgaver. Flere hoder tenker bredere; det er en verdifull innsikt å ha med seg videre.

7. Høyere forventninger til egeninnsats


Sammenliknet med bachelor har jeg på master-studiet erfart at det er høyere forventninger til min innsats som student. Spesielt når det gjelder å forberede seg til forelesninger, der man ofte skal drøfte faglige artikler. Det forventes at studentene har satt seg inn i artiklene på forhånd. Det er selvsagt en del arbeid med det, men det oppleves også som mer givende. Det er fordi jeg da får mer ut av å delta i forelesningene.

8.  Fine valgmuligheter


Det er mange flotte tingene med å studere på BI. Det ene er at man har en rekke valgmuligheter som inngår i bachelor- og masterstudiene. Du kan velge mellom å dra på utveksling, gjennomføre et internship (arbeidspraksis) i en selvvalgt bedrift og/eller ta valgkurs. På bachelor benyttet jeg muligheten til å dra på sommerskole i Singapore og på utveksling til Australia; det kan anbefales!

Min neste utfordring blir å gjennomføre et internship i høst! Da legger jeg pensumbøkene til side for en stund og skal jobbe 8 uker på heltid. Det skal gjennomføres i den norske grenen av en internasjonal humanitær organisasjon. Der får jeg en mentor og skal medvirke i to nasjonale prosjekter. Jeg gleder meg til å lære masse nytt!

9. Nye venner, nytt nettverk


Masterstudiet har gitt meg mange nye venner og et større nettverk. Her er det mange som er motiverte og lærevillige, og det har smittet veldig over på meg. Det er inspirerende å være i et slikt miljø der man pusher hverandre til å gjøre det bra!

Til slutt: Ja, det er ganske krevende å gå på et heltids masterstudium. Til tross for det, så er det mye som er bra. Du trekker deg lenger og blir komfortabel utenfor komfortsonen. I tillegg vet at du får igjen for strevet den dagen du tar skrittet ut i arbeidslivet.

Håper at mange blir inspirert til å ta en master etter bachelor. Lykke til!