-
<--
Studentlivet

Sosial integrering med BISO

På BI ønsker at alle studenter skal trives i løpet av sin studietid. Vi jobber hele tiden for å integrere studentene sosialt. En av de viktige ressursene som bidrar til sosial integrering er BISO.