<--

Studentlivet

Sosial integrering med BISO

Vi på BI ønsker at alle studenter skal trives i løpet av sin studietid og jobber hele tiden for å integrere studentene sosialt. En av de viktige ressursene som bidrar til sosial integrering er BISO.