-

Hva kan jeg bli?

Revisjon handler om mennesker

Jobben som revisor handler ikke bare om tall, men å holde møter med kundene og forstå behovene deres, forklarer Daniyal Iqbal.

Daniyal Iqbal

Stilling: Revisor

Arbeidsgiver: BDO

Master i regnskap og revisjon

– Jeg jobber som seniormedarbeider i selskapet BDO, innenfor revisjon. I tillegg jobber jeg delvis med invest management, titlene mine er intern risk management og senior associate audit.

Daniyal jobber mest med finansiell revisjon, rådgivning og etterlevelse av interne rutiner. Finansiell revisjon betyr at han kontrollerer den informasjonen de får fra et selskap. Interne rutiner handler om at avdelingene i en bedrift følger lovkravene og interne retningslinjer for etikk blant annet, forklarer han.

Masteren i regnskap og revisjon som Daniyal tok på BI. Den var lagt tett opp til hva man jobber med i praksis på arbeidsplassen. Fra før av hadde han bachelor i revisjon samt noe praksis etter den.

Viktig å forstå menneskene

– Møtene går gjerne ut på at jeg skal forstå kundens behov. Jeg forsøker å kartlegge selskapets rutiner – hvordan foregår internkontrollen i selskapet og hvordan er den finansielle rapporteringen? Og så innretter jeg arbeidet etter det. Hadde arbeidet mitt bare gått ut på å knuse tall, hadde det vært kjedelig. Jeg liker å bli kjent med folk og forstå hvordan de tenker og hva de legger vekt på. Det er viktig å forstå de jeg møter slik at jeg kan være en god rådgiver etterpå.

Mens regnskapsførere setter opp regnskapet, er revisorens jobb å kontrollerer regnskapet. Revisorens bekreftelse av regnskapet bidrar til å øke omverdens tillit til selskapet, forklarer Daniyal.

– En revisor ser ikke på hver detalj i regnskapet. Vi har ikke sjanse til å etterprøve alle bilagene, men vi ser på det som er vesentlig. Vi forstår også hvor det kan være en risiko og legger en del av arbeidet vårt der.

Revisorer leverer en til slutt en beretning. Det er en erklæring som sier noe om hva revisoren har sett på. Hva hans funn er og hva han har konkludert med.

– Jeg synes det er interessant som revisor å komme i kontakt med mange forskjellige mennesker. Den ene dagen snakker jeg med en vanlig medarbeider i finansavdelingen i et selskap. Den neste dagen kan jeg snakke med en konsernleder om helt andre problemstillinger. Vi revisorer sitter ikke bare med tall på skjermen. Vi er mye ute og snakker med folk, avslutter Daniyal.