-

Hva kan jeg bli?

Tre fag og utallige muligheter

Hvilken retning kan du gå med kompetanse innen organisasjonspsykologi, HR og ledelse? Bare fantasien setter begrensninger, sier sjefen for HR Norge, Even Bolstad.

Even Bolstad

Stilling: Daglig leder

Arbeidsgiver: HR Norge

Bachelor i Organisasjons­psykologi, HR og ledelse

Som leder må Even Bolstad ha hva han kaller hovmesterblikk på at dyktige kolleger og samarbeidspartnere spiller hverandre gode. Han må sette retning, være pådriver og i tillegg ha solid innsikt i kjernevirksomheten, forklarer han.

At ledelsesoppgavene forklares såpass krystallklart og på rams har trolig stor sammenheng med at det er medlemsorganisasjonen for akkurat Human Resources Bolstad er leder for. For fagfeltet har mye å si for både ledelse og organisasjoners konkurransekraft:

– Ledelse handler om lederskap og relasjonelle forhold, slik som motivasjonspsykologi er et typisk eksempel på. Men det handler også om styring og organisering, det som ofte kalles «management», slår Bolstad fast.

Kompetansen som både HR og organisasjonspsykologi favner er derfor en stor del av ledelse. Kunnskapen bidrar ifølge Bolstad til godt samspill mellom mennesker og organisasjon, som kan være avgjørende for at virksomheter når sine mål.

– Ofte sier vi at 40-60% av det som forklarer forskjellen på virksomheter som presterer gjennomsnittlig, og de som presterer virkelig godt, kan forklares med hvordan man leder mennesker, fortsetter han.

Virksomheter som klarer å skape dette konkurransefortrinnet, er blant annet gode på å tiltrekke seg, motivere, organisere og målrette mennesker. Dette er mye av kjernen i HR-feltet som Bolstad er blant Norges fremste eksperter på.

Mer faktabasert og kryssfaglig

– Gode arbeidsplasser investerer i mennesker, og de tiltrekker seg mennesker som kan og vil. Og mennesker som kan og vil, presterer bedre og leverer gode resultater for virksomheten.

Hvordan man får det beste ut av de ansatte i praksis er nå i mindre og mindre grad et spørsmål om synsing, etter hvert som HR har blitt profesjonalisert.

– Faget er i ferd med å bli mye mer kompetanse- og faktabasert. Vi baserer oss nå alltid på teori i kombinasjon med en solid forståelse for sammenhengen den settes inn i.

I tillegg har HR blitt mer kryssfaglig, forklarer Bolstad. Kompetanse fra markedsføring brukes i rekruttering, og HR-analyser trekker på økonomifaget.

HR Norge-lederen mener at i tillegg til å stå godt hver for seg, er kompetanse innen organisasjonspsykologi, HR og ledelse viktig for å få det beste ut av andre fagretninger.  

– Vi ser at jobbene som er i mest vekst kombinerer nettopp denne forståelsen for hva som skjer mellom mennesker, med for eksempel teknologi eller annen spisskompetanse.

Førstejobben åpner mange dører

Før du finner ditt spesialfelt, kan det være lurt å skaffe seg litt relevant erfaring, forklarer Bolstad. Da starter man gjerne som generalist, og enten du blir HR-konsulent eller får en annen tittel, vil læringskurven uansett være bratt i den første jobben etter studiet.

– Det er ofte en forventning om at man skal komme fort opp og stå også på områder man ikke lærer fullt så mye om på skolen, men som er nødvendig for å gjøre en god jobb. Ikke minst er det viktig for en nyutdannet å lære å kjenne virksomheten og alt det som følger med.

Bolstad ser på en bachelorgrad først og fremst som en flott bunnplanke for å få praktisk jobberfaring, som senere kan videreutvikles enten i dybden eller i kombinasjon med andre fagkompetanser.

– Med denne kompetansen i bunnen kan du videreutvikle deg innenfor økonomi, prosjektledelse eller teknologi - eller kanskje fagfelt man ikke intuitivt tenker på, som krysskulturell kompetanse eller design. Bare fantasien setter begrensninger.

Vi etterstreber å intervjue tidligere studenter i arbeidslivet, men enkelte studier har fortsatt ikke fått sine første avgangskull. Derfor får du her i stedet en bransjeekspert sitt syn på fagfeltets fremtid og jobbmuligheter.