-

Hva kan jeg bli?

Tunnelsyn står for fall

Å ha kompetanse innen ett fagfelt er ikke lenger nok, mener Gunnar Windsand Sem. Selv jobber han mye med dataanalyse, og får i tillegg nesten daglig bruk for sin kompetanse innen forretningsjus og økonomi.

Gunnar Windsand Sem

Stilling: Konsulent

Arbeidsgiver: Ernst & Young

Master i Forretningsjus og Økonomi

– Teknologien tillater oss utvilsomt mer frihet nå enn det vi hadde tidligere. Det som kan skille personer med min bakgrunn fra de som har en rent teknisk eller ren økonomisk bakgrunn, er at jeg hele tiden forsøker å analysere problemstillinger fra et analytisk og problemorientert perspektiv, sier Gunnar som jobber som konsulent i Ernst & Young.

En stor del av jobben til Gunnar er å analysere data, spesielt innenfor bank og forsikring. I dette arbeidet må han blant annet ha god kjennskap til GDPR og hva slags handlingsrom han har for å håndtere informasjon om tredjeparter. I flere prosjekter samarbeider han med kollegaer innenfor revisjon, og har da god nytte av en viss kjennskap til lovene innenfor dette feltet også.

– Det ligger hele tiden i brytningspunktet hvor du må forstå forretningsaspektet, samtidig som du må kjenne til hvilke restriksjoner som loven påfører deg.

Behov for tverrfaglighet

Gunnar mener dagens arbeidstagere må i større grad være mer allroundere enn før.

– Generelt i business i dag, så blir alt mer og mer automatisert og prosesser går fortere og fortere. Det er på en måte ikke lenger godt nok å være en ren regnskapsspesialist eller IT-person. Man må gå fra å være en spesialist, til å være en kompetent generalist.

Selv får han bruk for både forretningsjus og økonomi hver dag, og mener det mer er et spørsmål om hvilke sammenhenger den tverrfaglige kompetansen ikke er relevant, enn motsatt.

– Du kan bli konsulent, økonom eller juridisk rådgiver. Det er en kjent sak at det er manko på økonomiforståelse blant jusstudenter. Mitt inntrykk i dag er at advokathusene også virker interessert i den økonomiske kompetansen.

Han påpeker at mange advokater aldri fører prosedyren selv i rettsalen, men jobber eksempelvis med kontrakter og inngår forlik. Stadig ser man eksempler på at man fint kan jobbe med forretningsjus i et selskap, eller et advokathus, uten å ha bevilgningen.

Særegen kombinasjon

– Evnen til å tenke analytisk og samtidig gjøre problemorienterte refleksjoner er ganske etterspurt.

Fagkombinasjonen forretningsjus og økonomi er ifølge Gunnar spesiell, fordi den kombinerer disse ved å inkorporere både en teknisk og strategisk dimensjon. 

– Samtidig er det en kompetanse som gjør at du kan samarbeide med både advokater og økonomer. Det å kommunisere glidende med begge parter er helt særegent.

Gunnar anbefaler først og fremst de som har interesse for jus, å kombiner det med økonomi for å få denne tverrfaglige og etterspurte kompetansen.

– Da vil du gå ut med en unik kompetanse. Har man denne interessen, og vil skille seg litt ut, så er dette en veldig spennende vei å gå, avslutter den unge konsulenten, som også sitter i bransjerådet for masteren i forretningsjus og økonomi på BI.

Vi etterstreber å intervjue tidligere studenter i arbeidslivet, men enkelte studier har fortsatt ikke fått sine første avgangskull. Derfor får du her i stedet en bransjeekspert sitt syn på fagfeltets fremtid og jobbmuligheter.