-

Hva kan jeg bli?

Det beste fra to verdener 

– Jussen og økonomien utfyller hverandre på en god måte, og til sammen blir de gull.

Tallak Bright-Taylor

Stilling: Student

Master i forretningsjus og økonomi

Som 15-åring spilte Tallak toppfotball på et profesjonelt nivå. Siden den gang har han tatt en bachelor. Jobbet med kreativ markedsføring, vært innom hotellbransjen. I tillegg til ulike oppdrag i alt fra matbransjen, klesbransjen og eventbransjen.

En gang i fremtiden vil han starte sin egen business. Men først skal han lære veldig mye om veldig mye. Og som masterstudent i forretningsjus og økonomi får han grunnlaget han ønsker seg.

 – Jeg har alltid vært interessert i business. Spesielt forretningsstrategi, økonomi og ledelse har fanget oppmerksomheten min. Samtidig har jeg også vært veldig opptatt av regler og rettferdighet. Det ble naturlig å velge et studium som kombinerte business med jus. Et studium som gir meg en sterk tverrfaglig kompetanse!

Godt rustet med nyttig lærdom

At studiet er veldig praktisk orientert er noe av det Tallak liker aller best. Undervisningen foregår mye rundt ekte caser. Han føler at han kommer til å å få bruk for mye av det når han kommer ut i arbeidslivet.  At fagene er både på norsk og engelsk ser han også som en stor fordel. Ikke minst lærer han de tingene som faktisk interesserer han.

 – Oppkjøp og fusjoner er et av favorittfagene mine. Jeg har faktisk valgt å skrive masteroppgaven min om det. Oppkjøp og fusjoner fanger opp alt det jeg synes er kult med business. Både juridisk, finansielt og strategisk.

Det andre faget han liker godt er Kontrakter, forhandlinger og kontraktsledelse.

 – Det å lære hvordan man faktisk forhandler på best mulig måte er jo rett og slett kjempespennende! Det har man bruk for i arbeidslivet, men også privat. Jeg føler at jeg blir veldig godt rustet til å jobbe med avtaler i fremtiden.

Mange muligheter

Før Tallak starter noe eget, vil han lære så mye som mulig fra arbeidslivet. Han ser for seg å jobbe i et typisk konsulenthus med management consulting. Eller avtaler i den juridiske avdelingen. Han kan også tenke seg å drive med investment banking i en stor bank, eller med forretningsjus i et advokatfirma. Mulighetene er mange, og han vil stille sterkt i arbeidsmarkedet.

 – At jeg får en sterk tverrfaglig kompetanse er en klar stor fordel. Vi lærer det aller beste fra to faglige verdener. Næringslivet trenger noen som kan snakke flere faglige språk. At jeg kan være et faglig bindeledd, men også gå dypt inn i både økonomiske og juridiske problemstillinger. Det gjør meg til en ekstremt effektiv ressurs for min fremtidige arbeidsplass! 

Forretningsjus og Økonomi