-
Studere ved BI

Coop Butikkøkonom

Coop Butikkøkonom er et samarbeid mellom Coop Kompetanse og Handelshøyskolen BI, med oppstart 17. november 2021.

For å registrere deg som deltaker på programmet trenger vi noen personopplysninger. Vennligst fyll inn skjemaet under og klikk «Send».

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Heidi Bjørne Larsen,heidi.bjorne-larsen@bi.no, ansvarlig for gjennomføringen for Handelshøyskolen BI.

Påmelding

Takk for din påmelding.

Du vil motta informasjon om gjennomføringen og innlogging til læringsplattform når programmets oppstart nærmer seg.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Heidi Bjørne-Larsen heidi.bjorne-larsen@bi.no ansvarlig for gjennomføringen for Handelshøyskolen BI.

Vil du holde deg oppdatert med inspirasjon og faglig påfyll fra Handelshøyskolen BI? Ja takk! Jeg samtykker til at BI kan sende meg nyheter, invitasjoner og annen relevant informasjon i følgende kanaler:

Fødselsnummer 
Fødselsnummer består av fødselsdato + personnummer (11 siffer totalt).

Som utdanningsinstitusjon i Norge er vi pålagt å rapportere utdanningsdata om våre studenter og kursdeltakere til Statistisk sentralbyrå (SSB), ref. § 2-2 i statistikkloven av 16 juni 1989 nr 54. Rapporteringen er en del av SSBs grunnlagsdata for å kunne utarbeide og publisere offisiell statistikk om utdanning. Rapporteringen bygger på bruk av fødselsnummer. Vi bruker dette også for å registrere alle våre studenter i vårt sentrale studieadministrasjonssystem. Informasjonen fra påmeldingsskjemaet slettes så snart opplysningene er registrert i vårt studieadministrasjonssystem.