-
Studere ved BI

Coop Lederaspirant 1

Coop Lederaspirant er et samarbeid mellom Coop Kompetanse og Handelshøyskolen BI, med oppstart 9. mars 2020.

For å registrere deg som deltaker på kurset, trenger vi noen personopplysninger. Vennligst fyll inn skjemaet under og klikk «Send».

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Liv Modig Bauer, liv.m.bauer@bi.no, ansvarlig for gjennomføringen for Handelshøyskolen BI.

Påmelding

Fødselsnummer 
Fødselsnummer består av fødselsdato + personnummer (11 siffer totalt).

Som utdanningsinstitusjon i Norge er vi pålagt å rapportere utdanningsdata om våre studenter og kursdeltakere til Statistisk sentralbyrå (SSB), ref. § 2-2 i statistikkloven av 16 juni 1989 nr 54. Rapporteringen er en del av SSBs grunnlagsdata for å kunne utarbeide og publisere offisiell statistikk om utdanning. Rapporteringen bygger på bruk av fødselsnummer. Vi bruker dette også for å registrere alle våre studenter i vårt sentrale studieadministrasjonssystem. Informasjonen fra påmeldingsskjemaet slettes så snart opplysningene er registrert i vårt studieadministrasjonssystem.