-
Studere ved BI

Veidekke ambisjonsbrev

Horisont – Topplederprogram i Veidekke

Fyll inn feltene under og last opp fil med ditt ambisjonsbrev innen 21. september. Vennligst navngi filen med ditt navn.

Intensjonen med ambisjonsbrevet er å få et innblikk i din lederhverdag og dine forventninger til programmet. Det du skriver vil ikke bare være viktig for oss i programstaben å kjenne til. Det vil trolig også være noe du kommer tilbake til i løpet av programmet for justeringer, bekreftelser og beslutninger.

1.       Kort beskrivelse av din arbeidssituasjon. Herunder ansvarsområde, hva som karakteriserer arbeidet, de viktigste utfordringene du står i nå og de neste 12 måneder. I tillegg til hvilke styrker du vil bygge videre på. Dersom du opplever å stå i noen dilemmaer som leder, vil vi gjerne at beskriver disse?

2.       Hva er dine ønsker for dette Topplederprogrammet? Hva er for deg de viktigste temaene som bør løftes? Spørsmålene som må reises for at Topplederprogrammet skal være nyttig for både Veidekke generelt så vel som for din lederkontekst. 

3.       Hva ønsker du å benytte denne anledningen til for å utvikle i ditt lederskap videre? Hva tenker du bør styrkes, eventuelt endres, for at du skal utøve et enda bedre lederskap?

4.       Hvordan kan du bidra og tilføre verdi for deg selv, ditt lederteam og de andre deltakerne i gjennomføringen av Topplederprogrammet? 

Omfanget av ambisjonsbrevet bør være på ca. 2 sider og leveres  innen 21. september. Navngi dokumentet med ditt navn.