Forskning viser at tilbakemeldinger fremmer læring

I forbindelse med forskningsprosjektet om Kvalitet i tilbakemeldingsprosesser ønsker vi å analysere tilbakemeldingene du fikk på prosjektoppgaven (del 1, 2 og 3) i Strategisk endringsledelse i utdanningssektoren (Master i skoleledelse) som du tok høsten 2019. Ved å analysere dette materialet, vil vi få mer kunnskap om hva som kjennetegner kvalitet i tilbakemeldinger. Dette er viktig fordi gode tilbakemeldinger kan bidra til læring og videreutvikling hos den enkelte student.

For å få til dette, trenger vi godkjenning fra deg for å få tilgang til de skriftlige tilbakemeldingene du fikk på din prosjektoppgave. Du trenger ikke foreta deg noe utover tillatelsen du gir til tilgang på materialet. Vi er kun interessert i tilbakemeldingene du mottok i løpet av høstsemesteret 2019 i anonymisert form. Det vil ikke være mulig å identifisere deg ut fra materialet.

Vennligst huk av på følgende:

Kontakt
Har du lyst å høre mer om prosjektet eller bare er nysgjerrig, ta kontakt!