-
BI Executive - Oslo

Nettverkssamling for Ledelse av film-, TV- og sceneproduksjon

BI inviterer til faglig påfyll og nettverkstreff for Ledelse av film-, TV- og sceneproduksjon onsdag 20. mars 2019, kl. 17. Alle tidligere deltakere og andre interesserte er velkommen.

Program

Prosjektfinansiering og strategi  med Terje Gaustad:
Å velge riktig prosjektstrategi handler om å gi prosjektet vårt en retning som bidrar til suksess. Hvordan definerer vi målene for prosjektet og hvilke planer og metoder anvender vi for å nå målene? En god strategi setter effektive rammer for gjennomføringen av produksjonen, og vil normalt gjøre det enklere å finansiere prosjektet. Men finansieringen kan også styre valg av strategi. «Feil» finansiering kan gi «feil» strategi. Dette kan derfor resultere i en mindre effektiv produksjon. Til syvende og sist et mindre suksessfullt prosjekt.

Oppmøte ved BI Executive, campus Oslo.

Påmelding

Takk for din påmelding. Velkommen.