Handelshøyskolen BI

Samtykkeskjema

BI har med denne samtykkeerklæringen ervervet alle rettigheter til filmen/bildet/intervjuet/sitatet, og kan benytte den i relevante kommunikasjonskanaler.

Filmen/bildet/intervjuet/sitatet vil datomerkes. Ved film og intervju; BI kan også benytte sitater fra filmen/intervjuet til annen markedskommunikasjon, etter godkjennelse fra aktør.  

«Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved å kontakte BI på marked@bi.no. Bildet/bildene/videoen vil da bli slettet fra våre arkiv og ikke benyttet videre. Bildet/bildene/videoen vil også bli slettet fra de digitale kanaler vi råder over. Bilde/bildene som er brukt i materiell som allerede er trykket opp, vil bli erstattet ved neste kampanjeperiode.»  

Jeg kan fritt benytte filmen/bildet/intervjuet/sitatet, også på vegne av min arbeidsgiver, dog ikke i kommersiell sammenheng. Jeg er selv ansvarlig for å avklare med min arbeidsgiver at han/hun kan delta på produksjonen.

Samtykket gjelder i 3 år.

Samtykke

Jeg samtykker herved i å bli filmet/fotografert av BI og gir samtidig BI tillatelse til å bruke filmen/bildet/intervjuet/sitatet vederlagsfritt i BIs markedsføring og kommunikasjon, herunder publisering i/på: