-
Handelshøyskolen BI

Samtykkeskjema

BI har med denne samtykkeerklæringen ervervet alle rettigheter til det audiovisuelle innholdet (film/foto/intervju/sitat/lydopptak), og kan benytte det i relevante kommunikasjonskanaler.

Det audiovisuelle innholdet vil datomerkes. Ved film og intervju; BI kan også benytte sitater fra filmen/intervjuet til annen markedskommunikasjon, etter godkjennelse fra aktør.  

«Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved å kontakte BI på marked@bi.no. Bildet/videoen/lydopptaket/intervjuet vil da bli slettet fra våre arkiv og ikke benyttet videre. Innholdet vil også bli slettet fra de digitale kanaler vi råder over. Innholdet som er brukt i materiell som allerede er trykket opp, vil bli erstattet ved neste kampanjeperiode.»  

Jeg kan fritt benytte filmen/bildet/intervjuet/sitatet, også på vegne av min arbeidsgiver, dog ikke i kommersiell sammenheng. Jeg er selv ansvarlig for å avklare med min arbeidsgiver at han/hun kan delta på produksjonen.

Samtykket gjelder i 3 år.

Samtykke

Jeg samtykker herved i å bli filmet/fotografert av BI og gir samtidig BI tillatelse til å bruke filmen/bildet/intervjuet/sitatet vederlagsfritt i BIs markedsføring og kommunikasjon, herunder publisering i/på: