-
Studere ved BI

Tilrettelegging

BI er godt tilrettelagt for mange forskjellige studentbehov.

Tilrettelegging av din studiehverdag

Mange studenter kan ha behov for tilrettelegging av studiesituasjonen  eller tilpasninger i hverdagen.

Dersom du tar kontakt med oss i god tid øker muligheten for å få den hjelpen du trenger, når du trenger den. Tilrettelegging av studiesituasjonen kan omfatte både fysiske forhold og pedagogiske tiltak.

Du må selv gi melding til oss om hvilke følger tilstanden din kan ha i forhold til studiesituasjonen. Derfor er det viktig at du orientere deg om forskjellige sider av studiehverdagen, og tenke gjennom hvilke behov du tror vil oppstå.

Dersom du har nedsatt funksjonsevne, midlertidig eller varig, gjør vi vårt beste for at du skal kunne få tilrettelagt din studiesituasjon.

Hvis du er nåværende student på BI kan du lese mer om hvilke former for tilrettelegging vi tilbyr på BI på studentportalen.

Send oss gjerne en e-post på counselling@bi.no, så tar vi kontakt og ser på hvilke løsninger som kan fungere for deg.

Hva kan du få hjelp med?

Vi vil kunne hjelpe deg med:

  • Å vurdere og iverksette tiltak vedrørende tilgjengelighet i lokalene
  • Koordinering av fysisk og pedagogisk tilrettelegging av undervisning sammen med forelesere
  • Tilrettelegging av eksamen - og i studiesituasjoner etter behov
  • Å finne adresser for utredning av lese- og skrivevansker, eller andre kroniske tilstander
  • Å finne adresser for søknad om eventuelle hjelpemidler, lese- og skrivehjelp, tolketjeneste, assistent m.m.
  • Samtale og veiledning

 

Lurer du på noe rundt tilrettelegging av eksamen?

Kontakt oss på: