Studere ved BI

Studentombud

Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson som kan hjelpe deg med saker som er relatert til studiesituasjonen din.

Føler du at noen på BI har behandlet deg dårlig og lurer på hva du skal gjøre? Er du misfornøyd med noe på BI og lurer på om du skal si ifra og eventuelt hvordan? Har du forsøkt å klage på noe og føler at du ikke er blitt tatt på alvor? Lurer du på hva rettighetene dine er som student?

Hos Studentombudet kan du få hjelp til å gjennomgå saken din, lære om dine rettigheter og plikter som student og få bistand til å finne løsninger på dine problemer eller konflikter.

Studentombudet representerer verken BI eller studentene, men skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.

Studentombudet har taushetsplikt, tilbudet er gratis og det er helt uforpliktende å ta kontakt.

Anita Tøien er studentombud på BI

Anita Tøien er Studentombud på BI. 

 

Ta gjerne kontakt på e-post: studentombud@bi.no.