Studere ved BI

Studentombud

Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson som kan hjelpe deg med saker som er relatert til studiesituasjonen din.

Hos Studentombudet kan du få hjelp til å se muligheter i forbindelse med utfordringer eller problemer knyttet til din studiehverdag. Studentombudet har taushetsplikt, tilbudet er gratis og det er helt uforpliktende å ta kontakt.

Anita Tøien_250px.jpg

Anita Tøien er Studentombud på BI. Foto: OsloMet

 

Ta gjerne kontakt på e-post: studentombud@bi.no hvis du:

  • Har et problem og er usikker om hvor du skal henvende deg.
  • Føler at noen på BI har behandlet deg dårlig og lurer på hva du skal gjøre.
  • Har en sak relatert til studiesituasjonen din, men er usikker på veien videre.
  • Har en sak du har meldt fra om eller noe du har klaget på, men opplever å ikke bli tatt på alvor eller få svar.


Dersom Studentombudet ikke kan bistå deg, vil du bli henvist videre til riktig instans.

Studentombudet representerer verken BI eller studentene, men skal bidra til at en sak blir belyst på en upartisk måte. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.