-
Studiestart

Finn din klasse på Facebook

Vi har laget egne Facebookgrupper på de ulike studiene med oppstart høsten 2024. Du kan allerede nå bli kjent med dine fremtidige medstudenter!