-
Studiestart

Finn din klasse på Facebook

Vi har laget egne Facebookgrupper på de ulike bachelorstudiene med oppstart høsten 2022. Du kan allerede nå bli kjent med dine fremtidige medstudenter!