Studiestart

Finn din klasse på Facebook

Vi har laget egne Facebookgrupper på de ulike bachelorstudiene med oppstart høsten 2019. Du kan allerede nå bli kjent med dine fremtidige medstudenter!

Oslo

 

 

Bergen

Stavanger

Trondheim

Master

Oslo

 

Bergen