-
Entreprenørskap

Valgkurs entreprenørskap

På denne siden kan du se alle valgkurs du kan ta som student på BI. Hvilke valgkurs du kan ta som del av ditt studium varierer fra campus til campus.

2. år

Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang.

Kursnavn Høst Vår
Social Entrepreneurship X  
Reputation and Corporate Communication X  
Persuasion and Dialogue for Leaders X  
Project Management X  
Logistics and Marketing Channels X  
Organization and Change X  
Media Management and Economics X  
Financial bubbles, crashes and crises X  
Real Estate Finance X  
Business Dynamics X  
Tactical Marketing X  
International Economics X  
Marine Insurance X  
International Maritime Law X  
Organising the Shipowning Entity X  
Shipping Management X  
Business Communication - Culture and Ethics X  
Business Communication - Negotiations and Presentations X  
Finansregnskap og regnskapsanalyse X  
Strafferett og økonomisk kriminalitet X  
Sosiale medier X  
Mikroøkonomisk analyse X  
Personalledelse X  
Marked, kriser og miljø X  
Personlig økonomi X  
Ledertrening, personlig utvikling og coaching X  
Opplevelsesdesign: produkt og marked X  
Avgiftsrett X  
Kredittvurdering X  
Jus og eiendomsmegling X  
Film, TV og digitale medier X  
Matematikk for økonomer X  
Metode og økonometri X  
Produkt og prisstrategi X  
Understanding Cultures and Markets X  
Global Economy X  
Service og innovasjon X  
Organisasjonsteori og HRM X  
Integrert markedskommunikasjon X  
Senterledelse X  
Persuasion and Dialogue for Leaders   X
Business and Professional Ethics   X
Financial bubbles, crashes and crises   X
Real Estate Finance   X
Innovation Strategy and Technological Change   X
Global Strategies for Emerging Markets   X
Cross Cultural Management   X
Purchasing   X
Service Marketing   X
Branding   X
International Commercial Law   X
International Marketing   X
Business Communication - Negotiations and Presentations   X
Finans   X
Regnskapsorganisasjon og IT   X
Sosiale medier   X
Forbrukerrettigheter   X
Ledelse og økonomisk kriminalitet   X
Prosjektledelse  
Utviklingsøkonomi   X
Festivalledelse   X
Marked, kriser og miljø   X
Personlig økonomi   X
Globalisering   X
Finansiell analyse og verdsettelse   X
Reklame og testing   X
Verdipapirrett   X
Den digitale bedriften: teknologi og forretning i samspill   X
Arbeidsrett   X
Kunst- og designbransjen: publikumskommunikasjon og sosiale medier   X
Logistikk   X
Metode og økonometri   X
Logistikk og markedsføringskanaler   X
Branding   X
Kommunikasjon for ledere og organisasjoner   X
Påvirkning og overtalelse   X
Butikkledelse   X

3. år

Valgkursliste for 3. år på entreprenørskap er ikke klar enda.