-
Finans

Valgkurs finans

På denne siden kan du se alle valgkurs du kan ta som student på BI. Hvilke valgkurs du kan ta som del av ditt studium varierer fra campus til campus.

3. år

Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang.

Kursnavn Høst Vår
Innovation and Entrepreneurship X  
Social Entrepreneurship X  
Strafferett og økonomisk kriminalitet X  
Reputation and Corporate Communication X  
Persuasion and Dialogue for Leaders X  
Sosiale medier X  
Personalledelse X  
Organization and Change X  
Media Management and Economics X  
Anvendt mikroøkonomi X  
Financial bubbles, crashes and crises X  
Real Estate Finance X  
Marked, kriser og miljø X  
Business Dynamics X  
Ledertrening, personlig utvikling og coaching X  
Tactical Marketing X  
Opplevelsesdesign: produkt og marked X  
Avgiftsrett X  
Consumer Behaviour X  
Product and Price Strategy X  
Matematisk analyse X  
Jus og eiendomsmegling X  
Introduksjon til entreprenørskap X  

Internasjonalt enteprenørskap

X  
International Economics X  
Forretningsjus X  
Rettslære for regnskapsførere X  
Skatte- og avgiftsrett X  
Digitalisering og teknologi i kreativ næring X  
Film, TV og digitale medier X  
Metode og markedsinnsikt X  
Produkt og prisstrategi X  
Understanding Cultures and Markets X  
Global Economy X  
Service og innovasjon X  
Marine Insurance X  
International Maritime Law X  
Organising the Shipowning Entity X  
Shipping Management X  
Organisasjonsteori og HRM X  
Integrert markedskommunikasjon X  
Business Communication - Negotiations and Presentations X  
Butikkledelse X  
Økonomi- og virksomhetsstyring   X
Regnskapsorganisasjon og IT   X
Innovation and Entrepreneurship   X
Persuasion and Dialogue for Leaders   X
Sosiale medier   X
Business and Professional Ethics   X
Forbrukerrettigheter   X
Matematikk valgfag   X
Ledelse og økonomisk kriminalitet   X
Prosjektledelse   X
Anvendt mikroøkonomi   X
Utviklingsøkonomi   X
Financial, bubbles, crashes and crises   X
Oppstart av bedrift   X
Finansregnskap   X
Real Estate Finance   X
Festivalledelse   X
Marked, kriser og miljø   X
Globalisering   X
Innovation Strategy and Technological Change   X
Reklame og testing   X
Global Strategies for Emerging Markets   X
Cross Cultural Management   X
Purchasing   X
Verdipapirrett   X
Service marketing   X
Branding   X
Den digitale bedriften: teknologi og forretning i samspill   X
International Commercial Law   X
International Marketing   X
International Economics   X
Arbeidsrett   X
Regnskapsførerskikk og etikk   X
Markedsrett og etikk   X
Kunst- og designbransjen: publikumskommunikasjon og sosiale medier   X
Logistikk   X
Forbrukeratferd   X
Bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger   X
Logistikk og markedsføringskanaler   X
Kommunikasjon for ledere og organisasjoner   X
Påvirkning og overtalelse   X
Business Communication - Negotiations and Presentations   X
Butikkledelse   X
Senterledelse   X