Siviløkonom

Valgkurs siviløkonom

Her kan du se alle valgkursene du kan ta i løpet av bachelordelen av siviløkonomstudiet.

2. år

Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang.

Kursnavn Høst Vår
Regnskapsorganisasjon og IT   X
BI Internship on Exchange (Søknadsfrist 1. november)   X
Internship i egen oppstartsbedrift (Søknadsfrist 1. november)   X
Innovation and Entrepreneurship   X
Persuasion and Dialogue for Leaders   X
Sosiale medier   X
Business and Professional Ethics   X
Forbrukerrettigheter   X
Matematikk valgfag   X
Ledelse og økonomisk kriminalitet   X
Prosjektledelse   X
Utviklingsøkonomi   X
Financial bubbles, crashes and crises   X
Oppstart av bedrift   X
Finansregnskap   X
Real Estate Finance   X
Festivalledelse   X
Marked, kriser og miljø   X
Personlig økonomi   X
Finansiell analyse og verdsettelse   X
Innovation Strategy and Technological Change   X
Reklame og testing   X
Global Strategies for Emerging Markets   X
Cross Cultural Management   X
Purchasing   X
Verdipapirrett   X
Service Marketing   X
Branding   X
Den digitale bedriften: teknologi og forretning i samspill   X
International Commercial Law   X
International Marketing   X
International Economics   X
Arbeidsrett   X
Regnskapsførerskikk og etikk   X
Kunst- og designbransjen: publikumskommunikasjon og sosiale medier   X
Forbrukeratferd   X
Bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger   X
Kommunikasjon for ledere og organisasjoner   X
Påvirkning og overtalelse   X
Videregående finansregnskap og regnskapsteori   X
Butikkledelse   X
Senterledelse   X

3. år

Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang.

Kursnavn Høst Vår
Regnskapsorganisasjon og IT   X
Innovation and Entrepreneurship   X
Persuasion and Dialogue for Leaders   X
Sosiale medier   X
Business and Professional Ethics   X
Forbrukerrettigheter   X
Matematikk valgfag   X
Ledelse og økonomisk kriminalitet   X
Prosjektledelse   X
Utviklingsøkonomi   X
Financial bubbles, crashes and crises   X
Oppstart av bedrift   X
Finansregnskap   X
Real Estate Finance   X
Festivalledelse   X
Marked, kriser og miljø   X
Personlig økonomi   X
Finansiell analyse og verdsettelse   X
Innovation Strategy and Technological Change   X
Reklame og testing   X
Global Strategies for Emerging Markets   X
Cross Cultural Management   X
Purchasing   X
Verdipapirrett   X
Service Marketing   X
Branding   X
Den digitale bedriften: teknologi og forretning i samspill   X
International Commercial Law   X
International Marketing   X
International Economics   X
Financial Decision making with Excel   X
Behavioural Finance   X
Arbeidsrett   X
Regnskapsførerskikk og etikk   X
Kunst- og designbransjen: publikumskommunikasjon og sosiale medier   X
Forbrukeratferd   X
Bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger   X
Kommunikasjon for ledere og organisasjoner   X
Påvirkning og overtalelse   X
Videregående finansregnskap og regnskapsteori   X
Butikkledelse   X
Senterledelse   X