-
Markedsføringsledelse

Digital markedsføring

Markedsføring er i endring. Kundenes beslutningsreiser skaper nye digitale kontaktpunkter både online, i sosiale medier og gjennom mobile løsninger. Ny teknologi gir markedsførere tilgang på nye virkemidler, og skaper nye utfordringer.

Fordypningen er tilgjengelig på campus Oslo fra og med høsten 2018.

Denne fordypningen gir deg en grunnleggende innføring i digital markedsføring. Du vil lære om digital strategi, digitale mediekanaler, hvordan man bruker digitale virkemidler i markedsføringen, og hvordan man analyserer effekt.

Målet er at du skal få en oversikt over hva digitalisering betyr for markeder og samfunnsutvikling og forstå hva digital markedsføring handler om. Du skal også være i stand til i praksis å planlegge, gjennomføre og analysere en digital kampanje.

Kurset har som mål både å gi kunnskap om digital markedsføring, og også trene studentene i grunnleggende ferdigheter og verktøy.

Som del av kurset vil du lære blant annet Facebook Campaign Planner, Google Analytics, og produksjon av egen blogg eller nettside.

Vi tar forbehold om at beskrivelsen av denne fordypningen kan endres før studiestart.

Digital markedsføring