Markedsføringsledelse

Innovasjonsledelse

Denne fordypningen gir deg en grundig forståelse for den komplekse oppgaven det er å lede innovasjon i og på tvers av virksomheter.

Innovasjonsledelse kobler teori og praksis, blant annet via gjesteforelesere fra ulike bedrifter og organisasjoner, og case-løsning.

Innovasjon behandles tverrfaglig i skjæringspunktet mellom markeder, teknologi og organisering.

Forelesninger, klassediskusjoner og gruppearbeid, i tillegg til utvalgt litteratur, vil hjelpe deg med å forstå et utfordrende og viktig tema.

Se filmen under for å lære mer om fordypningen:

Innovasjons­ledelse