Markedsføringsledelse

Merkevarestrategi

Med denne fordypningen vil du lære om viktige emner innen for merkevarestrategier, og vil blant annet omhandle valg av produktplasseringsstrategier og perspektiver på krisehåndtering.

Fordypningen bygger på kurset Merkevarebygging på andre året.

Du vil utvikle kunnskap og handlingskompetanse rettet mot det å velge relevante strategier for bedrifters merkevarebygging. En viktig del av kurset vil være å samle inn data fra forbrukere og kunne analysere disse dataene for å få en bedre forståelse av merkevarens styrke.

Se filmen under for å lære mer om fordypningen:

Merkevarestrategi