Økonomi og administrasjon

Anvendt makroøkonomi

Denne fordypningen gir deg innsikt i makroøkonomiske mekanismer og sammenhenger som er viktige for norsk økonomi og økonomisk politikk både på kort og lang sikt.

Fordypningen legger vekt på samspillet mellom finansmarkeder, penge- og finanspolitikk og konjunkturbevegelser. Norges Banks pengepolitikk og finanspolitiske spørsmål vil stå sentralt.

Gjennom diskusjon av viktige og aktuelle makroøkonomiske problemer, vil du lære å koble teoretisk innsikt til viktige makroøkonomiske fenomener og utviklingstrekk.

Noen eksempler på temaer:

  • Makroøkonomisk ustabilitet
  • Finansielle kriser
  • Bruk av oljepenger
  • Eldrebølgen
  • Økonomisk globalisering

Se filmen under for å lære mer om fordypningen:

Anvendt makroøkonomi