Økonomi og administrasjon

Bedriftsutvikling for SMB

Denne fordypingen skal kvalifisere deg til å lede små og mellomstore bedrifter (SMB), og å jobbe som konsulent for SMB.

Fordypningen har en kopling til næringslivet og praktisk entreprenørskap.

Det anvendes cases med tilhørende diskusjoner slik at du kan finne arbeidsmåter der du har størst mulighet for å bidra til egen og andres læring.

Du blir dermed ansvarlig for læreprosessene, sammen med tilretteleggerne for prosessene.

Bedriftsutvikling for SMB