Økonomi og administrasjon

Human Resource Management

Denne fordypningen lærer deg hvordan bedrifter og organisasjoner kan nyttiggjøre seg ansattes evner, egenskaper og ferdigheter.

Faget beskriver også hvordan man kan tilrettelegge for læring, kunnskapsdeling, motivasjon, optimale arbeidsforhold og jobbtilfredshet.

Kunnskap fra HRM vil gi hjelpe deg optimalisere lønnsomhet, produktivitet og trivsel i alle typer virksomheter.

HRM er blant de sterkeste konkurransefaktorene i dagens arbeidsliv og gir kompetanse for fremtidsorienterte ledere, HR-sjefer og HR-medarbeidere.

Se filmen nedenfor for å lære mer om fordypningen:

Human Resource Management