Økonomi og administrasjon

Økonomistyring og investeringsanalyse

Denne fordypningen er analytisk orientert, og vil hjelpe deg med å fatte beslutninger i tråd med målsettingene du blir gitt.

Kunnskap om økonomisk teori, metoder, økonomiske modeller og markeds- og regnskapsdata vil gjøre deg til en viktig ressurs i en bedrift.

Fordypningen er praktisk orientert, og vil gi deg innsikt i aktuelle problemstillinger fra offentlig og privat sektor.

Målet er at du skal få en bakgrunn som gjør at du, etter å ha tilegnet deg nødvendig bransjekunnskap, kan fylle rollen som forretningspartner (Business Partner).

Se videoen under for å lære mer om fordypningen:

Økonomistyring og investeringsanalyse