Økonomi og administrasjon

Prosjektledelse

Med denne fordypningen lærer du hvordan man planlegger, organiserer, og gjennomfører prosjekter.

Det moderne samfunns virksomhet blir i stadig økende grad utført ved hjelp av prosjekter.

Prosjektarbeidsformen synes å være tilpasset vår tid med stadig endring av virksomhetens teknologi, rammebetingelser og marked.

Med en fordypning i prosjektledelse er du godt forberedt på å ta ledelse.

Se filmen under for å lære mer om fordypningen:

Prosjektledelse