Bachelorprogram

Sikkerhets­ledelse

Dette programmet gir deg en grundig lederutdanning med fokus på organisatorisk sikkerhet.

Hvorfor Sikkerhetsledelse?

Sikker drift er en grunnleggende forutsetning for en lang rekke bransjer og virksomheter. Dette programmet gir deg en grundig utdanning med fokus på organisatorisk sikkerhet, og ferdigheter som gjør deg i stand til å utøve helhetlig sikkerhetsledelse i egen virksomhet.

Emneoversikt

  • Trusselbildet, sårbarhet, motstrategier og lovreguleringer:Det første emnet gir en bred innføring i sikkerhetsfagets forankring i statsforvaltningen og rettssystemet. Du får forståelse for samfunnets og organisasjoners trusselbilde, og betydningen av dette for næringsliv og annen virksomhet. Vi setter fokus på hvordan du som leder skal forholde deg til gjeldende rammebetingelser for å kunne følge opp sikkerheten i egen organisasjon.
  • Organisatorisk og fysisk sikkerhet:Det andre emnet legger vekt på å gi deg forståelse for, og inngående kunnskaper om, sikkerhetsrelaterte fagdisipliner med hovedvekt på organisatoriske og tekniske deler knyttet til sikkerhetsledelse. Fokus settes på metoder for sikring, sikkerhetsplanlegging og sikkerhetsrevisjon. Vi går igjennom personellsikkerhet, informasjonssikkerhet, fysisk og elektronisk sikring, vakthold og beredskap, sikkerhetsopplæring, industrivern og vernetiltak, sikkerhetsplanlegging, sikkerhetsrevisjon og IKT-ledelse og strategi.
  • Sikkerhetskultur; risiko og krisehåndtering:Det siste emnet tar for seg sikkerhetskultur og atferd, og sikkerhets- og risikostyring. Dette emnet setter sikkerheten inn i et ledelsesperspektiv, og fokuserer på risikoledelse og utvikling av sikkerhetskultur. Vi jobber med prosjektoppgaven, og du får innføringskurs i vitenskapelig metode og veiledning i rapportskriving.


Hvem passer programmet for?

Programmet passer for deg som arbeider innenfor bransjer med fokus på sikkerhet som blant annet bygg, industri og fengsel. Ønsker du også å videreutvikle din kompetanse innenfor sikkerhetsfaget og å oppnå en bredere faglig forståelse om hva sikkerhet innebærer og hvordan du kan lede bedre innenfor dette feltet, passer dette kurset for deg.

Foreleser

Jon Lereim

Jon Lereim er spesialrådgiver.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Stavanger: høst 2018

Timeplan

Stavanger: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

Datoer kommer.

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Programmet går over to semestre, med undervisning på studiesamlinger. 

Eksamensform

Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, samt en fem timers skriftlig individuell eksamen som teller 40 % av totalkarakteren i programmet. Oppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

Administrativt ansvarlig

Annen relevant informasjon

Søk nå