-
Kurs bachelornivå

Sikkerhets­ledelse

Dette programmet gir deg en grundig lederutdanning med fokus på organisatorisk sikkerhet.

Hvorfor Sikkerhetsledelse?

Sikkerhetsstyringsevner er alltid etterspurt i både offentlig og privat sektor, med organisasjoner som ønsker å beskytte personell, eiendeler, informasjon og omdømme mot kriminelle trusler så forskjellige som svindel og terrorisme. Dette programmet gir deg verktøyene du trenger for å komme deg videre i dette etterspurte feltet. Du får en grundig utdanning med fokus på organisatorisk sikkerhet, og ferdigheter som gjør deg i stand til å utøve helhetlig sikkerhetsledelse i egen virksomhet.

Emneoversikt

  • Trusselbildet, sårbarhet, motstrategier og lovreguleringer: Det første emnet gir en bred innføring i sikkerhetsfagets forankring i statsforvaltningen og rettssystemet. Du får forståelse for samfunnets og organisasjoners trusselbilde (hybride trussel), og betydningen av dette for næringsliv og annen virksomhet/ organisasjoner. Vi setter fokus på hvordan du som leder/ ansvarlig for gjennomføringen av beredskapstiltak skal forholde deg til gjeldende rammebetingelser for å kunne følge opp sikkerheten i egen organisasjon.
  • Organisatorisk, digitalt og fysisk sikkerhet: Det andre emnet legger vekt på å gi deg forståelse for, og inngående kunnskaper om, sikkerhetsrelaterte fagdisipliner med hovedvekt på organisatoriske og tekniske deler knyttet til sikkerhetsledelse, i tillegg til sentrale temaer som digital etikk, personvern og lovreguleringer ift digitalisering. Fokus settes på metoder for sikring, sikkerhetsplanlegging og sikkerhetsrevisjon. Vi går igjennom personellsikkerhet, informasjonssikkerhet, fysisk og elektronisk sikring, vakthold og beredskap, sikkerhetsopplæring, industrivern og vernetiltak, sikkerhetsplanlegging, sikkerhetsrevisjon og IKT-ledelse og strategi.
  • Sikkerhetskultur; risiko og krisehåndtering: Det siste emnet tar for seg sikkerhetskultur og atferd, og sikkerhets- og risikostyring. Dette emnet setter sikkerheten inn i et ledelsesperspektiv, og fokuserer på risikoledelse og utvikling av sikkerhetskultur. Som en del av krisehåndtering, kurset inneholder temaer om ulike faser i krisehåndtering på et politisk/strategisk nivå og hvordan beslutninger i en krise blir tatt. Det er også fokus på hvilken rolle har media i krisehåndtering og hvilke utfordringer kan dette skape for krisehåndterere. Vi jobber med prosjektoppgaven, og du får innføringskurs i vitenskapelig metode og veiledning i rapportskriving.

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for deg som arbeider innenfor bransjer med fokus på sikkerhet og beredskap, i både privat og offentlig sektor. Ønsker du også å videreutvikle din kompetanse innenfor sikkerhetsfaget og å oppnå en bredere faglig forståelse om hva sikkerhet innebærer og hvordan du kan lede bedre innenfor dette feltet, passer dette kurset for deg.

Praktisk informasjon

"Sikkerhetsledelsen har gitt meg ny og tidsriktig kompetanse, dette har vært helt avgjørende for å øke kvaliteten og operasjonalisering av sikkerhetsarbeid i egen virksomhet. Kurset i sikkerhetsledelse har god balanse mellom relevante og dagsaktuell temaer. Forelesere med høy kvalitet i kombinasjon med tverrfaglig gruppearbeid har gitt meg helt unik kompetanse og muligheten for å omsette dette i mitt daglige virke. "

Anurag Shukla

Sikkerhetsarkitekt, Institutt for energiteknikk (IFE)

Foreleser

Riana Steen er førsteamanuensis ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi. Hun har i tillegg en Professor II stilling innen Samfunnssikkerhet ved Universitet i Stavanger. Riana er utdannet siviløkonom og har doktorgrad i risikostyring og samfunnssikkerhet. Rianas forskningsområder er innen risikostyring, resilience og virksomhetsstyring.

Jon Lereim er spesialrådgiver.

Timeplan

Stavanger: Gjennomføring vår/høst 2022
1. samling: 23.02 - 25.02
2. samling: 06.04 - 08.04
3. samling: 24.08 - 26.08
4. samling: 05.10. - 07.10
5. samling: 02.11.- 04.11

Trondheim: Gjennomføring høst 2022/vår 2023
1. samling: 21.09 - 23.09
2. samling: 09.11 - 11.11
3. samling: 08.02 - 10.02 2023
4. samling: 15.03 - 17.03
5. samling: 26.04 - 28.04

Stavanger: Gjennomføring vår/høst 2023
1. samling: 15.02 - 16.02
2. samling: 06.03 - Digitalt
3. samling: 12.04 - 14.04
4. samling: datoer kommer
5. samling: datoer kommer

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.