-
Kurs bachelornivå

Sikkerhets­ledelse

Dette programmet gir deg en grundig lederutdanning med fokus på organisatorisk sikkerhet, og du utvikler ferdigheter som gjør deg i stand til å utøve helhetlig sikkerhetsledelse i egen virksomhet.

Hvorfor Sikkerhetsledelse?

Sikkerhetsstyringsevner er alltid etterspurt i både offentlig og privat sektor, med organisasjoner som ønsker å beskytte personell, eiendeler, informasjon og omdømme mot kriminelle trusler så forskjellige som svindel og terrorisme. Dette programmet gir deg verktøyene du trenger for å komme deg videre i dette etterspurte feltet. Du får en grundig utdanning med fokus på organisatorisk sikkerhet, og ferdigheter som gjør deg i stand til å utøve helhetlig sikkerhetsledelse i egen virksomhet.

Emneoversikt

  • Trusselbildet, sårbarhet, motstrategier og lovreguleringer: Det første emnet vil gi deg en dyp forståelse av samfunnets og organisasjoners trusselbilde, og betydningen av dette for næringslivet. Vi setter fokus på hvordan du skal forholde deg til gjennomføringen av beredskapstiltak, for å kunne følge opp sikkerheten i egen organisasjon.
  • Organisatorisk, digitalt og fysisk sikkerhet: Det andre emnet legger vekt på å gi deg kunnskap om ulike sikkerhetsrelaterte fagdisipliner. Du får en innføring i sentrale temaer som digital etikk, personvern og lovreguleringer. Fokus settes på metoder for sikring, sikkerhetsplanlegging og revisjon. Vi går igjennom personell- og informasjonssikkerhet, vakthold og beredskap, sikkerhetsopplæring og IKT-ledelse og strategi.
  • Sikkerhetskultur; risiko og krisehåndtering: Det siste emnet setter sikkerheten inn i et ledelsesperspektiv, og fokuserer på risikoledelse, risikostyring og utvikling av en sikkerhetskultur. Vi går igjennom ulike faser i krisehåndtering på et politisk/strategisk nivå og hvordan beslutninger i en krise blir tatt. Det er også fokus på hvilken rolle media har i en krisehåndtering og hvilke utfordringer dette kan skape for krisehåndterere. 

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for deg som arbeider innenfor bransjer med fokus på sikkerhet og beredskap, i både privat og offentlig sektor. Ønsker du også å videreutvikle din kompetanse innenfor sikkerhetsfaget og å oppnå en bredere faglig forståelse om hva sikkerhet innebærer og hvordan du kan lede bedre innenfor dette feltet, passer dette kurset for deg.

Praktisk informasjon

"Faget har gitt meg ny og tidsriktig kompetanse, som er avgjørende for å øke kvaliteten og operasjonalisering av sikkerhetsarbeid i egen virksomhet. Forelesere med høy kvalitet i kombinasjon med tverrfaglig gruppearbeid har gitt meg helt unik kompetanse og muligheten for å omsette dette i mitt daglige virke. "

Anurag Shukla

Sikkerhetsarkitekt, Institutt for energiteknikk (IFE)

Foreleser

Riana Steen er førsteamanuensis ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi. Hun har i tillegg en Professor II stilling innen Samfunnssikkerhet ved Universitet i Stavanger. Riana er utdannet siviløkonom og har doktorgrad i risikostyring og samfunnssikkerhet. Rianas forskningsområder er innen risikostyring, resilience og virksomhetsstyring.

Jon Lereim er spesialrådgiver.

Timeplan

Stavanger: Gjennomføring høst 2024/vår 2025
1. samling: 25.09 - 27.09
2. samling: 10.10 (digital gjennomføring)
3. samling: 30.10 - 01.11
4. samling: 12.02 - 14.02 2025
5. samling: 05.03 - 07.03
6. samling: 21.05 - 23.05

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.