-
Studier og kurs

Utviklingsprosjekter

Et utvalg av utviklingsprosjektene fra tidligere deltakere på masterkurset Nasjonalt topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Det nasjonale topplederprogrammet for kommune- og spesialisthelsetjenesten ved BI bidrar til at kommune- og spesialisthelsetjenesten har toppledere som sørger for at pasientene opplever en koordinert helsetjeneste og skaper gode toppledere for fremtidens helsetjenester som kan styrke samhandling på tvers av tjenestenivå, virksomheter, avdelinger og profesjoner. Programmet bidrar derfor til at topplederne få økt samfunns- og samspillsforståelse, bedre organisasjonsforståelse og styrket personlig lederskap.

Gjennom studieåret gjennomfører deltakerne utviklingsprosjekter i grupper på fire, med henholdsvis to fra kommune- og to fra spesialisthelsetjenesten. Utviklingsprosjektene gir erfaring med å gjennom brukerorientering identifisere konkrete utfordringer som gruppene sammen med ulike aktører fra sektoren skal utvikle og teste ut mulige løsninger på. Gruppene reflekterer over erfaringene og foreslår hva som bør gjøres videre både lokalt og på strategisk nivå.

Utviklingsprosjektene presenteres for oppdragsgivere og interessenter på programmets siste samling. I tillegg produseres det en videoversjon hvor gruppene kort forteller om utviklingsprosjektets mål og funn.

Et utvalg av videoversjonene er presentert på denne nettsiden for inspirasjon for andre i sektoren som skal arbeide med tilsvarende utfordringer. Dersom du vil vite mer om enkeltprosjekter kan du kontakte prosjektmedlemmene direkte.

Utviklingsprosjekter