-

Bakgrunnskjema

Takk for interessen og innsendt skjema i forbindelse med søknad til Topplederprogrammet for kommune- og spesialisthelsetjenesten. KS og de regionale helseforetakene vil sammen med BI vil være involverte parter i utvelgelse og opptaket av kandidater til Topplederprogrammet. Etter fristens utløp vil vi gå gjennom alle skjemaer og i løpet av april informere kandidater som vil få mulighet til å sende en formell søknad.

Kjønn
Fylke