-
Executive Short Courses

Å navigere i endring

Hvordan kan du navigere og lede deg selv og andre når endring er det stabile? I dette kurset vil du tilegne deg en tolerant, aksepterende og utprøvende holdning til kompleksitet og endring gjennom nye modeller for læring, ledelse og handling.

Hvorfor å navigere i endring?

Hvordan kan du navigere og lede deg selv og andre når endring er det stabile? I dette kurset vil du tilegne deg en tolerant, aksepterende og utprøvende holdning til kompleksitet og endring gjennom nye modeller for læring, ledelse og handling.

Ledelse har aldri vært mer komplekst enn i dag. Vi opplever uforutsigbare endringer knyttet til klimakrise, samfunnsmessige utfordringer, pandemier, globalisering, rask teknologisk utvikling og tilhørende økonomiske kriser. I dette kurset vil du lære om nye modeller, metoder og teorier for å håndtere kompleksitet og konstant endring.

Kurset passer for deg som har en aktiv rolle i endringsprosesser, enten som leder eller medarbeider. 

Hva lærer du?

  • Forskningsbasert kunnskap om nye læringsteorier (U-prosess).
  • Nyere ledelsesforskning som omhandler ledelse i endring som kompleksitetsledelse, pluralistisk ledelse, agile metoder og kunstbaserte metoder.
  • Innsikt om mindfulness og tilstedeværelse.
  • Kunne lede effektivt når omgivelser og organisasjon er under konstant endring.
  • Kunne lede deg selv og andre på en tilpasningsdyktig måte

Gjennomføring

De korte kursene gjennomføres 100% online, og det gjøres ikke opptak på dette kurset. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format. Kurset har en varighet på totalt tre uker, med 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne her. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk. 

"Jeg valgte kurset fordi temaet er dagsaktuelt og jeg trengte kompetanseheving. Kursets struktur og innhold var godt lagt opp, og passet for meg i en hektisk familiehverdag, med jobb ved siden av. Jeg lærte mer om hvilke utfordringer man står ovenfor i dagens lederroller, og det satte i gang prosesser og refleksjoner rundt nye ledelsesformer. Kurset stod absolutt til forventningene."

Susanne Lütken

Omni Activation Manager Reebok Norway

Foreleser

Donatella De Paoli

Donatella De Paoli er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisatorisk atferd. Instituttnavnet er Ledelse og organisasjon. Hun har en doktorgrad fra Norges Handelshøyskole i Organisasjonsadferd/ Prosjektledelse, på en avhandling om teamprosesser i store prosjekter. De Paoli har jobbet både som konsulent innen lederutvikling, gitt mange taler og vært forsker i flere forskningsprosjekter. Hun har utviklet fagfeltet Arts Management ved BI og har skrevet rapporter om kulturnæringene for ulike offentlige etater i Norge.

Betaling

Pris per kurs er 6950,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

Timeplan og påmelding

  • Søknadsfrist: 20. februar 2024
  • Oppstart: 22. februar (læringsplattformen Insendi åpner)
  • Nettforelesninger: 29.02, 07.03 og 14.03. Kl. 13:00-16:00

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon