-
Executive Short Courses

Å navigere i endring

Hvordan kan du navigere og lede deg selv og andre når endring er det stabile? I dette kurset vil du tilegne deg en tolerant, aksepterende og utprøvende holdning til kompleksitet og endring gjennom nye modeller for læring, ledelse og handling.

Dette kurset tilhører kursserien Ledelse under konstant endring. Tilhørende kurs i serien Å bygge endringskapasitet og Å skape mening rundt endring

HVORDAN NAVIGERE I ENDRING?

Hvordan kan du navigere og lede deg selv og andre når endring er det stabile? I dette kurset vil du tilegne deg en tolerant, aksepterende og utprøvende holdning til kompleksitet og endring gjennom nye modeller for læring, ledelse og handling.

Ledelse har aldri vært mer komplekst enn i dag. Vi opplever uforutsigbare endringer knyttet til klimakrise, samfunnsmessige utfordringer, pandemier, globalisering, rask teknologisk utvikling og tilhørende økonomiske kriser. I dette kurset vil du lære om nye modeller, metoder og teorier for å håndtere kompleksitet og konstant endring.

HVA LÆRER DU?

 • Forskningsbasert kunnskap om nye læringsteorier (U-prosess).
 • Nyere ledelsesforskning som omhandler ledelse i endring som kompleksitetsledelse, pluralistisk ledelse, agile metoder og kunstbaserte metoder.
 • Innsikt om mindfulness og tilstedeværelse.
 • Kunne lede effektivt når omgivelser og organisasjon er under konstant endring.
 • Kunne lede deg selv og andre på en tilpasningsdyktig måte

GJENNOMFØRING

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er digital, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m.

Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne på Insendi. Dersom du har planer om å gjennomføre alle tre kurs i en kursserie og formalisere med eksamen, vil du måtte regne med å kjøpe en bok eller to i tillegg.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk.

"Jeg valgte kurset fordi temaet er dagsaktuelt og jeg trengte kompetanseheving. Kursets struktur og innhold var godt lagt opp, og passet for meg i en hektisk familiehverdag, og jobb ved siden av. Kurset lærte meg mer om hvilke utfordringer man står ovenfor i dagens lederroller, og det satte i gang prosesser og refleksjoner rundt nye ledelsesformer. Kurset stod absolutt til forventningene."

Susanne Lütken

Omni Activation Manager Reebok Norway

SLIK FUNGERER DET

 1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
 2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

ONLINE, FLEKSIBELT OG KOMPAKT

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format.

Hvert kurs gjennomføres på tre uker, med en digital tre-timers samling per uke. I tillegg jobber du med stoff og aktiviteter på læringsplattformen.

Alle kurs som tilbys er valgt ut med spesiell relevans for bedrifter og organisasjoner i 2022.

FORELESER

Donatella De Paoli

Donatella De Paoli er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisatorisk atferd. Instituttnavnet er Ledelse og organisasjon. Hun har en doktorgrad fra Norges Handelshøyskole i Organisasjonsadferd/Prosjektledelse, på en avhandling om teamprosesser i store prosjekter. De Paoli har jobbet både som konsulent innen lederutvikling, gitt mange taler og vært forsker i flere forskningsprosjekter. Hun har utviklet fagfeltet Arts Management ved BI og har skrevet rapporter om kulturnæringene for ulike offentlige etater i Norge.

BETALING

Pris per kurs er 6450,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

TIMEPLAN OG PÅMELDING 

 • Søknadsfrist: 19. april 2023
 • Oppstart: 21. april 2023 (læringsplattformen Insendi åpner)
 • Nettforelesninger: 27.04, 04.05 og 11.05. Kl. 13:00 - 16:00.
  Obs! Det blir ikke gjort opptak av disse nettsamlingene.

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon

+ Se timeplan
 • Oslo

  Vår 2023

  • 1. samling: 27 april
  • 2. samling: 04 mai
  • 3. samling: 11 mai