-
Gratis kompetanseheving

Bærekraft som konkurransefortrinn - 7,5 studiepoeng

Kurset gir deg innsikt i bærekraftige forretningsstrategier og grønne forretningsmodeller. FNs bærekraftmål bidrar til at rammebetingelsene i offentlig og privat sektor endres. Krav til grønn vekst, teknologiske nyvinninger og økt fokus på bærekraftige produkter og tjenester påvirker forretningsmodeller. Praksis blir utfordret, tjenester digitaliseres og verdikjeder transformeres. Parallelt trekkes forbrukere mot virksomheter som ønsker å bidra til en positiv endring i verden. Det leder arbeidslivet i retning av ikke bare finansiell avkastning, men også sosialt ansvar som påvirker strategi, markedsføring og kommunikasjonsformer. Kurset fokuserer på de enorme mulighetene for verdiskapning som ligger i grensesnittet mellom ny teknologi, digitalisering, nye markeder og bærekraft. Deltakerne skal også kunne kritisk vurdere økonomiske konsekvenser ved klimaendringer og etiske sider ved grønn forretningsdrift.

HVA LÆRER DU?

  • Oversikt over sentrale norske og internasjonale trender, teorier, metoder og tilnærminger innen bærekraft og miljøøkonomi
  • Kunnskap om ledelse av bærekraftig forretning og hvordan utvikle en bærekraftig forretningsstrategi
  • Innsikt i samspillet mellom nye forretningsmodell-innovasjoner og teknologi
  • Kunne anvende teori for innovasjon av smarte ideer/forretningsmodeller i egen virksomhet og medvirke i vurdering av bærekraftige innovasjoner og deres lønnsomhet
  • Bidra i omstilling til bærekraftig vekst i egen organisasjon, strategi, ledelse og organisering
  • Kunne bruke kunnskap om drivere for nye forretningsmodeller og teknologiske innovasjoner
  • Planlegge og gjennomføre markedsføringstiltak i nye markeder og kanaler for synliggjøring av bærekraft i egen virksomhet og implementere bærekraft i merkevarebygging

HVORDAN FUNGERER DET?

Kurset er dimensjonert for deltidsgjennomføring med et omfang på 25% av fulltidsprogresjon. Undervisningen er modulbasert med to digitale todagers samlinger på Zoom til oppsatte tider i kursperioden, som det gjøres opptak av. I tillegg kommer arbeid med pensumlitteratur og læringsressurser på den digitale læringsplattformen. Eksamensformen er en prosjektoppgave som kan løses individuelt eller inntil tre deltakere sammen. Det er mulig å tilpasse den til eget interessefelt, som kan forsterke læringsutbyttet og nytteverdi i forbindelse med jobbsøk.

Forelesere

Trond Ola Hågbo
Trond Ola Hågbo

Trond Ola Hågbo

Trond Ola Hågbo tilhører Universitetet i Stavanger.

Erlend Aas Guldbrandsen
Erlend Aas Guldbrandsen

Erlend Aas Guldbrandsen

Erlend Aas Guldbrandsen tilhører Høyskolen i Innlandet.

TIMEPLAN

Oppstart: 13. september 2021 (læringsplattformen Its learning åpner)

Nettsamlinger via Zoom: (Alle dager kl. 09.00 – 16.00)

  • 20.09 – 21.09
  • 11.11 – 12.11

Eksamen: Innlevering av prosjektoppgaven 29. november. Bestått eksamen gir 7,5 studiepoeng.

 

Studietilbudet er avsluttet. Nettsiden vil bli oppdatert dersom BI i samarbeid med myndighetene får anledning til å gi et nytt tilbud.

HVEM KAN SØKE?

Målgrupper for denne kursgjennomføringen er nyutdannede, unge uten mye jobberfaring og ledige/permitterte. Kurset passer både for nyutdannede og andre med utdanningsbakgrunn fra de aller fleste fagområder. Bærekraft er aktuelt for de som søker kunnskap og praktiske ferdigheter om bærekraft og fremtidig innovasjon og forretningsmodeller. Det passer også innen områder som markedsføring, strategisk kommunikasjon, posisjonering og markedskommunikasjon i privat og offentlig sektor. Kurset er finansiert av Kompetanse Norge/DIKU gjennom programmet ’Tilskudd til fleksible utdanningstilbud for nyutdannede, unge uten jobberfaring og ledige/permitterte’’.

Kurset er gratis – ingen studieavgift eller eksamensavgift, men du må selv kjøpe pensumlitteraturen som du får oversikt over etter at du har blitt tatt opp på kurset.

SLIK SØKER DU

Det er inntil 100 studieplasser på kurset, og vi tar opp søkere fortløpende etter dato for registrert søknad, så lenge det er ledige plasser.

Opptakskrav til kurset er generell studiekompetanse. Du kan også søke på bakgrunn av realkompetanse. Her er mer informasjon om opptakskravene.

Påmeldingen er stengt

KONTAKT OSS

Har du noen spørsmål om kurstilbudene kan du få snakke med en av våre flinke veiledere på InfoHub.