-
Executive Short Courses

Innovasjon mot sirkulære forretningsmodeller

I dette kurset får deltakerne kompetanse i å utvikle sirkulære forretningsmodeller.

Kurset er en del av kursserien Avfall som ressurs – nøkkelen til sirkulærøkonomi. Tilhørende kurs i serien er Sirkulære forretningsmodeller og Rammebetingelser for sirkulære forretningsmodeller

Hvorfor innovasjon mot sirkulære forretningsmodeller?

Overgang til en sirkulær økonomi er et viktig virkemiddel i omstillingen av Norge til et bærekraftig samfunn. Sentralt i sirkulærøkonomien er avfalls- og gjenvinningsbransjen og deres oppstrømskunder. Omstillingen til sirkulær økonomi innebærer bl.a. endringer i design, produksjon, valg av produksjonsmetoder og logistikk. I en sirkulær økonomi bør produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. En reell overgang vil derfor kreve at selskaper som snur om på etablerte måter å gjøre ting på, både når det gjelder forretningsmodeller, teknologi og kompetanseutvikling.

Modulen gjennomføres i et samarbeid mellom BI, NG Group og Skanska hvor formålet er å gi medarbeidere i avfalls- og gjenvinningsbransjen grunnleggende forståelse av hva sirkulærøkonomi er, og hvordan de gjennom sitt daglige arbeid kan bidra til at gjenvinningsbransjen utvikler nye sirkulære løsninger for bygg og anlegg.

"Bedrifter trenger ansatte med kunnskap om sirkulærøkonomi for å kunne innovere og utvikle nye forretningsmodeller. Derfor er riktig kompetanse helt nødvendig om vi skal klare å omstille bedrifter til en sirkulær økonomi."

Runa Opdal Kerr

Chief Sustainability Officer, NG Group

Hva lærer du?

  • Sirkulær forretningsmodell innovasjon - hvordan skape nye sirkulære forretsningsmodeller
  • Kreative utviklingsmetoder som design tenking og sirkulære forretningsmodell kanvas
  • Å bruke kreative metoder for å utvikle sirkulære forretningsmodeller
  • Identifisere hvilke endringer som bør gjøres for å skape sirkulære løsninger i eksisterende forretningsmodeller
  • Hvilke nye samarbeid som må skapes i aktuelle verdikjeder for å realisere sirkulære forretningsmodeller

Hvordan fungerer det?

  • Gjennomføring: Undervisningen foregår online og består av nettsamlinger og andre digitale læringselementer. Hvert kurs har en varighet på 3 uker, med ukentlige 3-timers nettsamlinger på oppsatte tider. På samlingene vil vi bl.a. legge til rette for erfaringsutveksling. For å delta på dette siste kurset i serien, Innovasjon mot sirkulære forretningsmodeller, bør du ha gjennomført de to andre kursene. Dersom du gjennomfører alle tre kursene i serien, har du mulighet til å formalisere med eksamen som gir 7,5 studiepoeng. Eksamensformen er en hjemmeeksamen som knyttes opp til et praktisk prosjekt.
  • Søknad: Bruk søkeknappen som ligger under hvert kurs. Du kan søke frem til kursstart hvis det er ledige plasser. Det er maks 75 plasser per kurs. Vi praktiserer løpende opptak, så merk deg at det er først til mølla!
  • Pris: Studieavgiften dekkes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennom bransjeprogrammet for avfall- og gjenvinning. 

Kursansvarlig

Ragnhild Kvålshaugen er kursansvarlig for kursserien Avfall som ressurs – nøkkelen til sirkulærøkonomi i bygg og anlegg. Kvålshaugen er Professor Chair på Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI.

Førsteamanuensis ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi, Bente Flygansvær vil også undervise i kursene. I tillegg vil det være bidragsytere fra samarbeidspartnerne. 

 

Kursets samlinger

 

Søk nå 

Pinkode 2024

Vil du lære mer om sirkulæreøkonomi?

Kontakt oss

Har du noen spørsmål om kurstilbudet kan du få snakke med en av våre flinke veiledere på InfoHub

Praktisk informasjon

1. samling: 13.11, kl. 13.00 - 15.45
2. samling: 20.11, kl. 13.00 - 15.45
3. samling: 27.11, kl. 13.00 - 15.45