-
Executive Short Courses

Introduction to Customer Experience Management

Dette kurset introduserer deg til feltet "Customer Experience Management".

Det er et økt fokus på ‘customer experience’, eller det vi kaller kundeopplevelsen, som en kilde til konkurransefortrinn. Organisasjoner og kunder samhandler gjennom en rekke fysiske, digitale, og hybride kanaler gjennom hele kundereisen (før, under, og etter kjøp). Dette kurset er en introduksjon til feltet ‘customer experience management’.

Dette kurset foregår på engelsk. Les full kursbeskrivelse på engelsk side.
Kurset tilhører kursserien Customer Experience Management.

Gjennomføring

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format. Kurset har en varighet på totalt tre uker, med 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne her. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk. 

Eksamensordning

Fra vårsemesteret 2024 går vi bort fra at alle kursene inngår i en serie på tre kurs. Det innebærer at alle kurs tilbys uavhengig av hverandre. Vi faser ut eksamensordningen som innebar muligheten til å søke opptak og formalisere med eksamen og 7,5 studiepoeng hvis du har gjennomført tre kurs innen en kursserie. Dersom kurs med studiepoeng er viktig for deg, oppfordrer vi til å velge fra BIs portefølje av kurs med studiepoeng

Det blir en overgangsordning med mulighet til å gjennomføre eksamen i vårsemesteret 2024, dersom du kvalifiserer for det i løpet av høstsemesteret 2023. Du vil bli kontaktet i slutten av januar dersom dette gjelder deg. Søknadsfrist er 25. februar 2024.

Online, fleksibelt og kompakt

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format.

Hvert kurs gjennomføres på tre uker, med en digital tre-timers samling per uke. I tillegg jobber du med stoff og aktiviteter på læringsplattformen.

Alle kurs som tilbys er valgt ut med spesiell relevans for bedrifter og organisasjoner i 2022.

Forelesere

Anders Gustafsson
Anders Gustafsson er forskningsprofessor ved Markedsavdelingen, Handelshøyskolen BI. Hans faglige ekspertise inkluderer markedsføring, detaljhandel, kundeopplevelse og kundetilfredshet.

Carlos Velasco
Carlos Velasco er førsteamanuensis ved Markedsavdelingen, Handelshøyskolen BI, hvor han var med på å grunnlegge ‘senteret for multisensorisk markedsføring’. Velascos arbeid ligger i skjæringspunktet mellom psykologi, markedsføring og menneske-data interaksjon.

Betaling

Pris per kurs er 6450,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

Timeplan og påmelding

Planlagt oppstart høsten -23

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon