-
Executive Short Courses

Ledelse som person og funksjon i en digital tid

I dette kurset lærer du om ledelse, strategier og kommunikasjonsmåter i en digital tid. Oppstart våren 2022.

Dette kurset tilhører kursserien Ledelse i teori og praksis.

Verden er inne i en omfattende krise, og digitalisering påvirker ledelse innen alle samfunnsområder. Alt dette er utfordrende for ledelse, strategier og kommunikasjonsmåter. Sentrale tema for dette kurset er derfor digital ledelse, kriseledelse, transformasjonsledelse og situasjonsbestemt ledelse.

Hva lærer du?

  • Digital ledelse
  • Ledelse i krise
  • Ledelse på norsk
  • Situasjonsbestemt ledelse 
  • Transformasjonsledelse

Gjennomføring

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format. Kurset har en varighet på totalt tre uker, med 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne her. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk. 

Eksamensordning

Fra vårsemesteret 2024 går vi bort fra at alle kursene inngår i en serie på tre kurs. Det innebærer at alle kurs tilbys uavhengig av hverandre. Vi faser ut eksamensordningen som innebar muligheten til å søke opptak og formalisere med eksamen og 7,5 studiepoeng hvis du har gjennomført tre kurs innen en kursserie. Dersom kurs med studiepoeng er viktig for deg, oppfordrer vi til å velge fra BIs portefølje av kurs med studiepoeng

Det blir en overgangsordning med mulighet til å gjennomføre eksamen i vårsemesteret 2024, dersom du kvalifiserer for det i løpet av høstsemesteret 2023. Du vil bli kontaktet i slutten av januar dersom dette gjelder deg. Søknadsfrist er 25. februar 2024.

Betaling

Pris per kurs er 5950,- Betaling (vipps eller kort) ved påmelding. Kvittering sendes til oppgitt e-post. Faktura blir ikke sendt ut.


Timeplan og påmelding

Datoer og påmelding kommer.

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon