-
Executive Short Courses

Lederskap - en introduksjon

Gjennom teorier med bakgrunn i forskjellige syn på hva ledelse er, får du innsikt i ulike forhold ved utøvelse av lederrollen.

Dette kurset tilhører kursserien Ledelse i teori og praksis.

Bedrifter og organisasjoner står foran store utfordringer innen lederskap, som krever kunnskap, utvikling og tilpasning for ledere og medarbeidere. Dette kurset beskriver og diskuterer ledelse både i et historisk perspektiv og i perspektiver som gir forståelse for hvordan administrasjon, ledelse og lederskap beskrives og  anvendes i dag. 

Hva lærer du?

  • Tradisjonelle og nyere perspektiver på lederskap
  • Ledernes virkemidler; oppgaver, verktøy, orientering og opptreden
  • Tillit og makt, sentrale elementer i alle former for ledelse
  • Organisatoriske betingelser for lederskap
  • Er det behov for lederskap?

Gjennomføring

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format. Kurset har en varighet på totalt tre uker, med 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne her. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk. 

Eksamensordning

Fra vårsemesteret 2024 går vi bort fra at alle kursene inngår i en serie på tre kurs. Det innebærer at alle kurs tilbys uavhengig av hverandre. Vi faser ut eksamensordningen som innebar muligheten til å søke opptak og formalisere med eksamen og 7,5 studiepoeng hvis du har gjennomført tre kurs innen en kursserie. Dersom kurs med studiepoeng er viktig for deg, oppfordrer vi til å velge fra BIs portefølje av kurs med studiepoeng

Det blir en overgangsordning med mulighet til å gjennomføre eksamen i vårsemesteret 2024, dersom du kvalifiserer for det i løpet av høstsemesteret 2023. Du vil bli kontaktet i slutten av januar dersom dette gjelder deg. Søknadsfrist er 25. februar 2024.

Betaling

Pris per kurs er 6450,- Betaling (vipps eller kort) ved påmelding. Kvittering sendes til oppgitt e-post. Faktura blir ikke sendt ut.


Timeplan og påmelding

Datoer og påmelding kommer.

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon