-
Executive Short Courses

Lederskap - en introduksjon

Gjennom teorier med bakgrunn i forskjellige syn på hva ledelse er, får du innsikt i ulike forhold ved utøvelse av lederrollen. Oppstart høsten 2021.

Dette kurset tilhører kursserien Ledelse i teori og praksis.

Bedrifter og organisasjoner står foran store utfordringer innen lederskap, som krever kunnskap, utvikling og tilpasning for ledere og medarbeidere. Dette kurset beskriver og diskuterer ledelse både i et historisk perspektiv og i perspektiver som gir forståelse for hvordan administrasjon, ledelse og lederskap beskrives og  anvendes i dag. 

HVA LÆRER DU?

  • Tradisjonelle og nyere perspektiver på lederskap
  • Ledernes virkemidler; oppgaver, verktøy, orientering og opptreden
  • Tillit og makt, sentrale elementer i alle former for ledelse
  • Organisatoriske betingelser for lederskap
  • Er det behov for lederskap?

Slik fungerer det

  1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
  2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

Betaling

Pris per kurs er 6450,- Betaling (vipps eller kort) ved påmelding. Kvittering sendes til oppgitt e-post. Faktura blir ikke sendt ut.


TIMEPLAN OG PÅMELDING HØST 2021

Datoer og påmelding kommer.

 

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon