-
Executive Short Courses

Motivasjon og omstilling

Hvordan legger man til rette for engasjement i arbeidslivet? Dette kurset gir en innføring i forskning og kunnskap om motivasjon på arbeidsplassen.

Dette kurset tilhører kursserien Stress, motivasjon og selvledelse.

Motiverte og engasjerte medarbeidere trives bedre, presterer bedre og ønsker å bli værende i jobben. Men hva skal til for at medarbeidere motiveres til å yte sitt beste? I dette kurset lærer du om ulike typer motivasjon og hvordan det virker på forskjellig vis. Vi spør oss hvilke konsekvenser bruk av ulike incentiver kan ha for å skape motiverte medarbeidere og ser samtidig på HR og lederens rolle i prestasjonsledelse på arbeidsplassen. Det legges vekt på å kunne anvende tematikkene som tas opp i kurset inn mot egne erfaringer, enten som arbeidstaker, student eller i andre sammenhenger. 

Hva lærer du?

  • Ulike former for motivasjon – og konsekvenser av disse
  • Motivasjonsklima på jobben
  • Hva er god prestasjonsledelse?
  • Relasjoner på jobben og motivasjon
  • Destruktiv ledelse

Foreleser

Bilde av Elin Akre Trønnes

Elin Akre Trønnes er høyskolelektor ved Institutt for ledelse og organisasjon. Trønnes foreleser innenfor organisasjonspsykologi, motivasjon, stress, selvledelse og gruppepsykologi. I 2007 fullførte hun sin mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi.

Gjennomføring

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format. Kurset har en varighet på totalt tre uker, med 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne her. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk. 

Eksamensordning

Fra vårsemesteret 2024 går vi bort fra at alle kursene inngår i en serie på tre kurs. Det innebærer at alle kurs tilbys uavhengig av hverandre. Vi faser ut eksamensordningen som innebar muligheten til å søke opptak og formalisere med eksamen og 7,5 studiepoeng hvis du har gjennomført tre kurs innen en kursserie. Dersom kurs med studiepoeng er viktig for deg, oppfordrer vi til å velge fra BIs portefølje av kurs med studiepoeng

Det blir en overgangsordning med mulighet til å gjennomføre eksamen i vårsemesteret 2024, dersom du kvalifiserer for det i løpet av høstsemesteret 2023. Du vil bli kontaktet i slutten av januar dersom dette gjelder deg. Søknadsfrist er 25. februar 2024.

Betaling

Pris per kurs er 6450,- Betaling (vipps eller kort) ved påmelding. Kvittering sendes til oppgitt e-post. Faktura blir ikke sendt ut.

Timeplan og påmelding 

Datoer og påmelding kommer. 

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon