-
Executive Short Courses

Stress på jobben - Faresignaler og mestring

Hvordan kan vi bidra til at vi og andre rundt oss mestrer og håndterer stress på en god og konstruktiv måte? Dette kurset gir en innføring i forskning og kunnskap om stress på arbeidsplassen.

Dette kurset tilhører kursserien Stress, motivasjon og selvledelse.

«Stress» kan i hverdagsspråket bety så mangt, men hva er egentlig stress sett fra et organisasjonspsykologisk perspektiv? I dette kurset ser vi på ulike former for stress, og vi skal bli nærmere kjent med hvilke typer arbeid som er ekstra utsatt for både stress og i verste fall utbrenthet. 

Kurset tar dessuten tak i utfordringer man kan oppleve knyttet til langvarig og kanskje ufrivillig hjemmekontor og det å måtte operere utelukkende på digitale flater på jobb. Vi ser på mulige løsninger. Du vil også få mulighet til å reflektere over ditt eget stressnivå som del av dette kurset. Det legges vekt på å kunne anvende tematikkene som tas opp i kurset inn mot egne erfaringer, enten som arbeidstaker, student eller i andre sammenhenger. 

HVA LÆRER DU?

  • Faktorer som påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet
  • Hva er stress?
  • Utbrenthet og konsekvenser
  • Balansen mellom jobb og hjem, og arbeidsnarkomani
  • Nyere stressfaktorer; Jobbusikkerhet og teknostress
  • Hvordan kan vi håndtere stress?
  • Stress og mestring på hjemmekontor

FORELESER

Elin Akre Trønnes er høyskolelektor ved Institutt for ledelse og organisasjon. Trønnes foreleser innenfor organisasjonspsykologi, motivasjon, stress, selvledelse og gruppepsykologi. I 2007 fullførte hun sin mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi.

Slik fungerer det

  1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
  2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

Betaling

Pris per kurs er 6450,- Betaling (vipps eller kort) ved påmelding. Kvittering sendes til oppgitt e-post. Faktura blir ikke sendt ut.

TIMEPLAN og påmelding høst 2021

Datoer og påmelding kommer.

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon