-
Gratis kompetanseheving

Prosjektledelse 1 - 7,5 studiepoeng

En stadig voksende del av verdiskapingen i samfunnet skjer gjennom prosjekter, og prosjektarbeidsformen berører de fleste. Prosjektformen har høy nytteverdi og bidrar til samfunnet på en positiv måte. Dette kurset gir deg relevante kunnskaper og ferdigheter enten du skal jobbe med prosjekt etter tradisjonelle metoder, med agile metoder eller følger kommersielle standarder. Kurset gir oversikt over aktuelle verktøy og metoder. Undervisningen bygger på praktiske erfaringer og case fra prosjektarbeid, anerkjente lærebøker og beste praksis og forskning. Det vektlegges å skape verdi og praktisk relevans gjennom prosjektoppgaven som er eksamensformen i kurset.

Hva lærer du?

  • Prosjektbegrepet: hva prosjekter er, typer av prosjekter, karakteristiske trekk ved et prosjekt, fallgruver i prosjektarbeidet, det daglige prosjektarbeidet.
  • Fundamentet: prosjektets mål og rammebetingelser, prosjektets mandat, prosjektets omgivelser. 
  • Prosjektplanlegging: prosjektplanlegging, forankring av planer, bruk av ansvarskart, milepælplanlegging.
  • Organisering: roller i prosjektarbeidet, ansvarsforhold, prosjektorganisasjonens virkemåte, forskjellige måter å organisere prosjekter på.
  • Styring: prosjektstyringsmetoder, prosjektstyring på ulike nivåer, prosjektoppfølging.

Foreleser

Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter. Aalberg har lang erfaring med digitale undervisningsformer og underviser dette kurset for ulike typer studentgrupper – både unge uten arbeidserfaring og de med erfaring fra arbeidslivet.

Kurset er dimensjonert for deltidsgjennomføring med et omfang på 25% av fulltidsprogresjon. Undervisningen er modulbasert med samlinger på Zoom til oppsatte tider i kursperioden, som det gjøres opptak av. I tillegg kommer arbeid med pensumlitteratur og læringsressurser på den digitale læringsplattformen. 

Eksamensformen er prosjektoppgave som kan løses individuelt eller inntil tre deltakere sammen. Det er mulig å tilpasse den til ditt eget interessefelt, som kan forsterke læringsutbyttet og nytteverdi i forbindelse med jobbsøk.

Timeplan

Studietilbudet er avsluttet. Nettsiden vil bli oppdatert dersom BI i samarbeid med myndighetene får anledning til å gi et nytt tilbud.

Hvem kan søke?

Kurset passer for alle som ønsker kompetanse i prosjektledelse – enten som prosjektmedarbeider, prosjektleder eller har en rolle i prosjektets omgivelser, som f.eks. i referansegrupper, styringsgrupper el. Målgrupper for denne gjennomføringen er nyutdannede, unge uten mye jobberfaring og ledige/permitterte.

Kurset er gratis – ingen studieavgift eller eksamensavgift, men du må selv kjøpe pensumlitteraturen som du får oversikten over når du har blitt tatt opp på kurset.

Slik søker du

Det er inntil 100 studieplasser på kurset, og vi tar opp søkere fortløpende etter dato for registrert søknad, så lenge det er ledige plasser. Opptakskrav til kurset er generell studiekompetanse. Du kan også søke på bakgrunn av realkompetanse.  Her er mer informasjon om opptakskravene.

Påmeldingen er stengt

Kontakt oss

Har du noen spørsmål om kurstilbudene kan du få snakke med en av våre flinke veiledere på InfoHub.