-
Executive Short Courses

Prosjektstyring

I dette kurset lærer du hvorledes en styrer et prosjekt, herunder om forskjellige utfordringer, verktøy, oppgaver, ansvar og grep som må til for å holde ressursene på rett kurs gjennom prosjektet fram til målet er nådd.

Hvorfor Prosjektstyring?

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform. Stadig flere arbeidsprosesser organiseres som mindre og større prosjekter. I dette kurset lærer du hvordan du styrer et prosjekt, dvs. forskjellige utfordringer, verktøy, oppgaver, ansvar og grep som må til for å holde ressursene på rett kurs gjennom prosjektet frem til målet er nådd.

Kurset passer for alle som er involvert i prosjektarbeid – enten som leder eller prosjektdeltaker.

Hva lærer du?

  • Kunne bygge et helhetlig styringssystem for et prosjekt.
  • Kunne redegjøre for prosjektleders oppgaver og ansvar i det daglige prosjektarbeidet.
  • Kjenne betydningen av- og sammenhengen mellom suksessfaktorer, suksesskriterier, prosjektsuksess, gevinstrealisering og verdiskapning i prosjekter.
  • Vite hva som gir motiverte teammedarbeidere, og hva som fremmer teamets funksjonsevne.
  • Kjenne til det særegne ved virtuelle/distribuerte team, og hva en må ta hensyn til i denne sammenheng.

Gjennomføring

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format. Kurset har en varighet på totalt tre uker, med 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne her. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk. 

Eksamensordning

Fra vårsemesteret 2024 går vi bort fra at alle kursene inngår i en serie på tre kurs. Det innebærer at alle kurs tilbys uavhengig av hverandre. Vi faser ut eksamensordningen som innebar muligheten til å søke opptak og formalisere med eksamen og 7,5 studiepoeng hvis du har gjennomført tre kurs innen en kursserie. Dersom kurs med studiepoeng er viktig for deg, oppfordrer vi til å velge fra BIs portefølje av kurs med studiepoeng

Det blir en overgangsordning med mulighet til å gjennomføre eksamen i vårsemesteret 2024, dersom du kvalifiserer for det i løpet av høstsemesteret 2023. Du vil bli kontaktet i slutten av januar dersom dette gjelder deg. Søknadsfrist er 25. februar 2024.

Foreleser

Foreleser Tore Aalberg Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter.

"Jeg ønsket å forsterke min kompetanse med oppdatert kunnskap innen prosjektledelse. Kurset Prosjektledelse ved BI var overraskende interessant og nyttig for meg. Kurset hjalp meg til å tenke nytt om erfaring og danne en klarere forståelse av hvordan man lykkes med å implementere prosjektet."

Olga Medvedeva

Betaling

Pris per kurs er 6950,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

Timeplan og påmelding

  • Søknadsfrist: 30. mars
  • Oppstart: 01. april (læringsplattformen Insendi åpner)
  • Nettforelesninger: 08.04, 15.04 og 22.04. Kl. 13:00 - 16:00

"Jeg hadde lenge vurdert å ta etterutdanning, og BIs kurs gjorde det mulig å fylle på med kompetanse på flere områder parallelt. Prosjektlederkurset har gitt meg muligheter til å formalisere og styrke prosjektlederkompetansen, som igjen gir større muligheter ved et karriereskifte."

Anita Aaserød

Markedssjef i Bache-Gabrielsen Norge AS

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon