-
Executive Short Courses

Prosjektstyring

I dette kurset lærer du hvorledes en styrer et prosjekt, herunder om forskjellige utfordringer, verktøy, oppgaver, ansvar og grep som må til for å holde ressursene på rett kurs gjennom prosjektet fram til målet er nådd.

Dette kurset tilhører kursserien Prosjektledelse. Tilhørende kurs i serien Prosjektbegrepet og prosjektetablering og Prosjektplanlegging og prosjektorganisering 

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform.

Hva lærer du?

 • Kunne bygge et helhetlig styringssystem for et prosjekt.
 • Kunne redegjøre for prosjektleders oppgaver og ansvar i det daglige prosjektarbeidet.
 • Kjenne betydningen av- og sammenhengen mellom suksessfaktorer, suksesskriterier, prosjektsuksess, gevinstrealisering og verdiskapning i prosjekter.
 • Vite hva som gir motiverte teammedarbeidere, og hva som fremmer teamets funksjonsevne.
 • Kjenne til det særegne ved virtuelle/distribuerte team, og hva en må ta hensyn til i denne sammenheng.

GJENNOMFØRING

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er digital, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Det gjøres opptak fra nettsamlingene i de fleste kursene. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, for eksempel video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne på Insendi. Dersom du har planer om å gjennomføre alle tre kurs i en kursserie og formalisere med eksamen, vil du måtte regne med å kjøpe en bok eller to i tillegg.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk.

Slik fungerer det

 1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
 2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

ONLINE, FLEKSIBELT OG KOMPAKT

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format.

Hvert kurs gjennomføres på tre uker, med en digital tre-timers samling per uke. I tillegg jobber du med stoff og aktiviteter på læringsplattformen.

Alle kurs som tilbys er valgt ut med spesiell relevans for bedrifter og organisasjoner i 2022.

FORELESER

Foreleser Tore Aalberg Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter.

"Da pandemien inntraff sto jeg overfor en endring i arbeidssituasjonen. Jeg hadde lenge vurdert å ta etterutdanning, og BIs kurs gjorde det mulig å fylle på med kompetanse på flere områder parallelt, slik at jeg nå er tryggere på hva jeg vil fokusere videre på i min kompetansebygging. Prosjektlederkurset har gitt meg muligheter til å formalisere og styrke prosjektlederkompetansen, som igjen gir litt større muligheter ved et karriereskifte."

Anita Aaserød

Markedssjef i Bache-Gabrielsen Norge AS

"Jeg ønsket å forsterke min kompetanse med oppdatert kunnskap innen prosjektledelse. Kurset Prosjektledelse ved BI var overraskende interessant og nyttig for meg. Kurset hjalp meg til å tenke nytt om erfaringen og danne en klarere forståelse av hvordan man lykkes med å implementere prosjektet."

Olga Medvedeva

Betaling

Pris per kurs er 6450,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

TIMEPLAN OG PÅMELDING 

 • Søknadsfrist: 08. april 2023
 • Oppstart: 12. april 2023 (læringsplattformen Insendi åpner)
 • Nettforelesninger: 17.04, 24.04 og 02.05. Kl. 13:00 - 16:00

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon

+ Se timeplan
 • Oslo

  Vår 2023

  • 1. samling: 17 april
  • 2. samling: 24 april
  • 3. samling: 02 mai