Fordypning

Økonomistyring og investerings­analyse

Denne fordypningen er analytisk orientert, og vil hjelpe deg med å fatte beslutninger i tråd med målsettingene du blir gitt.

Hvorfor økonomistyring og investeringsanalyse?

Fordypningen er analytisk orientert og oppøver deltakernes evne til å fatte beslutninger i tråd med målsettingene til den interessenten, eller de interessegruppene, som skal optimeres. Samspillet mellom økonomisk teori, metoder, økonomiske modeller og markeds- og regnskapsdata søker å gi studentene den nødvendige kunnskap for å kunne bli ressurspersoner i tilknytning til bedriftsøkonomiske problemstillinger. Fordypningen er praktisk orientert og har til hensikt å gi studentene innsikt i aktuelle problemstillinger fra så vel offentlig som privat sektor. Fordypningens målsetting er å gi deltakerne en bakgrunn som gjør at de, etter å ha tilegnet seg nødvendig bransjekunnskap, kan fylle forretningspartnerrollen (Business Partner rollen).

Emneoversikt

  • Strategisk kostnadsanalyse
  • Økonomiske insentivsystemer
  • Lineær programmering
  • Flerperiodisk verdivurdering

 

Se en introduksjon av fordypningen

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Bergen: høst 2018
Stavanger: høst 2018
Trondheim: høst 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: MET 2910 Matematikk for økonomer, MET 2920 Statistikk for økonomer, BØK 3411 Finans og økonomistyring I og BØK 3421 Finans og økonomistyring II eller BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse og BØK 3423 Finans, BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse eller BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse eller FIN 3512 Corporate Finance, SØK 3520 Mikroøkonomi. Eventuelt tilsvarende kunnskaper fra annen undervisningsinstitusjon.
  • Opptakskrav: For å ta fordypning må du ha 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende. Du må også ha grunnkurs i statistikk (eller tilsvarende) fra 1. år på bachelorstudiet. Om du skal bygge opp et studium ved å gjennomføre enkeltkurs kreves det at du tilfredsstiller krav til generell studiekompetanse eller realkompetanse for å få tittel/grad. 

Gjennomføring

Kurset går over to semestre, og gjennomføres med 80 undervisningstimer og 10 timer oppgavegjennomgang. 

Eksamensform

Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

Annen relevant informasjon

Søk nå