-
Kurs bachelornivå

Økonomistyring og investerings­analyse

Denne fordypningen er analytisk orientert, og vil hjelpe deg med å fatte beslutninger i tråd med målsettingene du blir gitt.

Hvorfor økonomistyring og investeringsanalyse?

Fordypningen er analytisk orientert og oppøver deltakernes evne til å fatte beslutninger i tråd med målsettingene til den interessenten, eller de interessegruppene, som skal optimeres. Samspillet mellom økonomisk teori, metoder, økonomiske modeller og markeds- og regnskapsdata søker å gi studentene den nødvendige kunnskap for å kunne bli ressurspersoner i tilknytning til bedriftsøkonomiske problemstillinger. Fordypningen er praktisk orientert og har til hensikt å gi studentene innsikt i aktuelle problemstillinger fra så vel offentlig som privat sektor. Fordypningens målsetting er å gi deltakerne en bakgrunn som gjør at de, etter å ha tilegnet seg nødvendig bransjekunnskap, kan fylle forretningspartnerrollen (Business Partner rollen).

Emneoversikt

  • Strategisk kostnadsanalyse
  • Økonomiske insentivsystemer
  • Lineær programmering
  • Flerperiodisk verdivurdering

 

Praktisk informasjon

Video

I videoen nedenfor forteller førstelektor Espen Skaldehaug og tidligere student Pål Alstadsæter om hvordan fordypningen Økonomistyring og investeringsanalyse gir innsikt i aktuelle problemstillinger og hvordan bygge opp din evne til å fatte beslutninger i tråd med målsetninger som skal optimeres.

Se en introduksjon av fordypningen

Timeplan

Bergen: høst 2021
Stavanger: høst 2021